Consilii judetene

  CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

  B-lvd Republicii, nr.2-4, Tel: 0244 - 514.545,
  514.820, Fax: 0244-596.669, 515.816, e-mail: cons_jud@cjph.ro, www.cjph.ro

  Cuvant Inainte

  Rostogolind apa istoriei pe aceste
  binecuvântate pământuri, suntem aici dintotdeauna, cu bucuriile şi necazurile
  noastre, cu năzuinţele de mai bine şi cu conştiinţa unei istorii din care ne
  tragem puterea de a merge mai departe. (…) Dorim să arătam, încă o dată, lumii
  întregi, că suntem un popor normal, cult şi civilizat, cu rădăcini trainice, cu
  tradiţii şi obiceiuri nealterate, cu credinţă în puterea şi în voinţa noastră”.
  Presedinte Mircea Cosma

  Scurt Istoric


  Prahova a constituit dintotdeauna un pilon de bază al perenităţii neamului românesc
  în spaţiul
  carpato-danubiano-pontic. Izvoarele arheologice atestă existenţa unei bogate culturi
  materiale şi spirituale din timpuri străvechi. Astfel, numeroase relicve din paleolitic
  s-au găsit la Târgşoru Vechi, Lapoş, Budureasca. Convieţuirea daco-romană şi
  procesul de formare a poporului român sunt bine ilustrate pe teritoriul
  judeţului Prahova atât prin obiectele de ceramicădacică din castrele romane, cât
  şi prin numeroase alte vestigii rămase de la legiunile romane. Prin poziţia şi funcţiile
  sale de placă turnantă pe harta Ţării Româneşti şi a statului naţional unitar român,
  Prahova a fost teatrul unor importante evenimente istorice, în care au fost implicaţi
  mulţi dintre domnitorii ţărilor române cum ar fi Mircea Cel Bătrân, Neagoe Basarab,
  Radu de la Afumaţi, Matei Basarab. Domnitorul care a înnobilat prin prezenţa şi
  opera sa judeţul Prahova a fost marele voievod Mihai Viteazul care, în 1596, după
  răsunătoarea victorie de la Călugăreni, şi-a stabilit Curtea Domnească la Gherghiţa,
  iar apoi în 1597, la Ploieşti de unde a pornit eroica acţiune de unire, la 1600,
  a celor trei ţări – Ţara Românească, Transilvania şi Moldova. Prima aşezare prahoveană
  atestată documnetar este Târgşor la 1413,  în vremea lui Mircea cel Bătrân, domnitor ce a
  construit aici o curte domnească şi o cetate.

  Prezentare Generală

  Având o
  suprafaţa de 4694 km, judeţul Prahova ocupa 2% din suprafaţa României. Ca o
  replică la înfăţişarea geografică a ţării, acest judeţ desfaşoară toate formele
  de relief importante: munţi, dealuri şi câmpii. În partea nordică se află şiruri
  de munţi având, în general, orientarea N-S, cei mai înalţi fiind Munţii Bucegi
  – cu Vf. Omu (2507 metri altitudine). Pe o suprafaţă relativ întinsă, Bucegii
  prezintă variate forme de relief: văi glaciare, chei spectaculoase săpate în calcare,
  pereţi formaţi din conglomerate pe care se practică alpinismul, bârne aeriene care
  fac posibilă parcurgerea unor pereţi abrupţi prin zone de un pitoresc inegalabil,
  forme ciudate datorate eroziunii diferenţiale aşa cum sunt ,,Babele”, ,,Sfinxul”.
  Flora munţilor Bucegi este de o diversitate rar întâlnită. Munţii Baiului,
  situaţi pe partea stângă a Văii Prahovei, au înălţimi mult mai mici decât ale Bucegilor.
  Altitudinea maximă o atinge Vf.Neamţu (1923 metri altitudine). Înspre Est, munţii
  Baiului sunt marginiţi de minunata vale a Doftanei care oferă turiştilor peisaje
  spectaculoase. În râul Prahova, care străbate o mare parte a judeţului se varsă
  şi râul Teleajen – care izvorăşte din inima munţilor Ciucaş. Acesta, ca şi Valea
  Prahovei formează o vale unde obiectivele turistice abundă. Aici se produce, spre
  sfârşitul toamnei, renumita ,,ţuică de Văleni”. Câmpiile sunt o altă componentă
  ce se integrează celorlalte forme de relief ale judeţului Prahova. În est se
  remarcă o zonă mai înaltă – Câmpia Ploieştiului, iar spre sud se întinde câmpia
  joasă a Gherghiţei. Clima judeţului Prahova este influenţată, în mare măsură, de
  relief şi aşezare. În sud este un climat temperat continental de silvostepă, dealuri
  şi coline, iar in nord – în munţi – un caracter mai aspru, cu vânturi ce bat din
  nord şi nord-est.

  Obiective/Programe Turistice

  Drumul Vinului

  În Prahova
  ,,Drumul Vinului” reeditează un segment mai vechi dintr-un drum al vinului folosit
  de romani, care străbatea Europa. Acesta străbate podgoriile renumite ale judeţului
  şi include popasuri la conace, curţi domneşti şi mănăstiri. Drumul trece prin localităţile
  Filipeştii de Târg, Băicoi, Boldeşti, Bucov, Pleaşa, Valea Călugărească, Iordăcheanu,
  Urlaţi, Ceptura, Fântânele, Tohani, Gura Vadului, Călugăreni, iar pentru a exploata
  în totalitate ,, aurul lichid”, s-au introdus în circuitul turistic vitivinicol
  cramele de la Urlaţi şi Azuga unde sunt oferite spre degustare vinuri şi spumante
  excepţionale, însoţite de meniuri câmpeneşti tradiţionale. Podgoria ,,Dealul Mare”,
  denumită şi ,,Patria Vinurilor Roşii”, podgorie situată în Curbura Carpaţilor Meridionali,
  este cel mai închegat spaţiu viticol românesc cu condiţii pedoclimatice foarte asemănătoare
  cu cele din regiunea Bordeaux deoarece se  află pe aceaşi latitudine. Centrele viticole din
  podgoria Dealul Mare sunt Boldeşti, Valea Călugărească, Urlaţi-Ceptura, Tohani-Mizil,
  Cricov. Naşterea, creşterea şi educarea vinului se face în cele şapte crame situate
  în podgoria ,,Dealul Mare” de la Păuleşti, Valea Călugărească până la Tohani. În
  zonele viticole ale podgoriei ,,Dealul Mare”, cât şi în cele pomicole, se poate
  practica acea formă de turism, care să includă vizitarea podgoriilor şi livezilor,
  precum şi asistarea la procesul de fabricaţie a vinurilor. În vederea unei dezvoltări
  turistice complexe au fost lansate alte două mari proiecte: ,,Drumul fructelor”
  şi ,,Drumul Voievozilor”.

  Drumul Fructelor

  Aflat în nordul judeţului, străbate
  de la nord la est mai multe localităţi, această rută având ca scop facilitarea dezvoltării
  zonei de nord a Prahovei, recunoscută şi renumită ca fiind una producătoare de fructe.
  Acest drum leagă între ele cincicsprezece localităţi prahovene şi punctează 28 de
  popasuri turistice. Pe ,,Drumul fructelor”, turistul intră în lumea comunităţii
  săteşti, participă la sărbătorile şi obiceiurile locului, intră în atelierele meşteşugarilor
  unde învaţă câte ceva din arta acestora, colindă dealurile şi livezile. Frumuseţea
  patrimoniului natural, istoric şi arhitectural se îmbină armonios. Cazările în gospodăriile
  tradiţionale şi popasurile pentru degustări de produse specifice, participarea la
  acţiuni specifice locului – culesul fructelor, prepararea vinului sau ţuicii, prepararea
  dulceţurilor, culegerea plantelor de leac sunt cartea de vizită a locurilor şi invitaţia
  la o aventură în miezul naturii.

  Drumul Voievozilor

  Dacă ,,Drumul Vinului”
  şi ,,Drumul  Fructelor” promovează prin agroturismul
  practicat şi dezvoltat produsele specifice şi tradiţiile zonelor respective, atunci
  ,,Drumul Voievozilor”, proiect ambiţios al Consiliului Judeţean Prahova, promovează
  valorile culturale, monumentele istorice, de arhitectură, deschizând şansa tuturor
  de a afla direct de la sursă acolo unde istoria dăinuie prin siturile arheologice
  sau monumente arhitecturale, trecutul impresionant al tărâmurilor prahovene. ,,Drumul
  Voievozilor” străbate localităţile Ciorani, Drăgăneşti, Gherghiţa, Balta
  Doamnei, Gorgota, Tinosu, Brazi, Târgşorul Vechi, Ariceştii Rahtivani, Filipeştii
  de Târg, ieşind spre Târgovişte, în judeţul Dâmboviţa şi urmând cele mai importante
  zone în care au fost făcute descoperiri arheologice şi există monumente arhitecturale
  de interes naţional. Spre doesebire de ,,Drumul Vinului” şi ,,Drumul Fructelor”,
  care au rolul de a dezvolta agroturismul în Prahova, acest proiect susţine începutul
  unei campanii de (re)cunoaştere a istoriei acestor ţinuturi, în special a celor
  în care o influenţă maximă au avut-o domnitorii Mihai Viteazul şi Vlad Tepeş. Monumente
  arhitecturale de o valoare deosebită – cum ar fi biserica lui Matei Basarab şi Curtea
  Domnească de la Gherghiţa, castelul boierilor Cocorăscu din Cocorăştii Colţ, conacul
  Pană Filipescu de la Filipeştii de Târg – punctează trecutul istoric al zonelor
  amintite. Localităţile integrate pe ,,Drumul voievozilor” au avantajul de a deţine
  pe teritoriul lor importante puncte de atracţie pentru iubitorii de istorie şi artă.
  La Târgşorul Vechi, Măneşti, Brazi, Balta Doamnei, Lacul Turcului, Drăgăneşti şi
  Gherghiţa s-au descoperit mai multe resturi de unelte şi obiecte de ceramică specifice
  perioadei neolitice, iar la Măneşti – unelte de metal. La Tinosu, cultura materială
  getodacică a scos la  iveală existenţa unei
  cetăţi datând din secolul III i.Hr. Rezervaţia arheologică Târgşorul Vechi, situată
  la 10 Km vest de Ploieşti, se plasează prin importanţa monumentelor de pe cuprinsul
  său, alături de binecunoscutele rezervaţii arheologice de la Histria, Sarmizegetusa
  Regia, Sarmizegetusa Ulpia Traiana, iar pentru Muntenia este singurul obiectiv din
  această categorie. Un important monument arhitectonic este şi biserica din Jercălăi
  ce reprezintă totodată şi un popas de odihnă şi reculegere. A fost construită
  în 1731 în Mureş,  iar
  în anii ’50 a fost strămutată
  la Jercălăi, păstrând intactă pictura originală. Biserica este faimoasă şi pentru
  vinul de mir al cărui secret îl ştiu doar călugării.

  Prahova – Un Judeţ Turistic

  Reţeaua
  turistică deţine o importantă bază materială şi resurse naturale deosebite, condiţii
  ideale pentru tratamente balneare, odihnă şi sport. Cele mai importante zone turistice
  sunt:

  Valea  Prahovei

  Situată de-a lungul
  râului Prahova. Una dintre cele mai importante staţiuni de pe Valea Prahovei este
  Sinaia. Supranumită şi ,,Perla Carpaţilor”, staţiunea de interes naţional este binecunoscută
  prin Castelul Peleş, complex arhitectonic construit în perioada domniei Regelui
  Carol I, care adăposteşte inestimabile colecţii de artă. De asemenea, Sinaia dispune
  de 12 pârtii de schi de dificultăţi diferite, pârtie de bob, pârtie de sănius, instalaţii
  pe cablu diversificate. Turiştii au la dispoziţie centre de închiriere a echipamentelor
  sportive. Tot în Sinaia există şi un cazinou – monument arhitectonic. O altă localitate
  turistică de interes naţional de pe Valea Prahovei este oraşul Buşteni. Aici se
  află 4 pârtii de schi, 2 telecabine şi un teleschi precum şi tabăra de alpinism
  de iarnă. Staţiunea Azuga, o altă zonă turistică de interes naţional de pe
  Valea Prahovei, deţine amenăjari pentru sporturile de iarnă care constau în 2 pârtii
  (Sorica şi Cazacu), 10 km de pârtie pentru schi fond şi randonee, un telescaun,
  un teleschi, babyschi şi schilifturi. Pe pârtia Sorica, omologată la nivel de performanţă
  europeană, ce întruneşte condiţii optime pentru a găzdui concursuri internaţionale
  de slalom şi probe de schi alpin funcţionează o instalaţie de produs zăpadă artificială
  şi de iluminat nocturn.

  Valea Teleajenului

  Oferă condiţii ideale pentru practicarea
  turismului montan, a tursimului de agrement şi recreere, a turismului de vânătoare
  şi pescuit sportiv. În zonele Măneciu-Cheia şi Ceraşu se poate practica călăria
  şi mountain-bike. Această zonă cu un peisaj pitoresc a devenit un punct de atracţie
  pentru turiştii amatori de agroturism.

  Valea Doftanei

  Zonă turistică în care
  se întâlnesc trasee de dificultate mică şi unde există posibilitatea organizării
  unor partide  de vănătoare precum şi de practicare
  a călăriei. Este o zonă în curs de dezvoltare, dar cu deosebite elemente turistice
  naturale nealterate, un loc de refugiu în timpul liber. Aici se poate practica şi
  turism balnear.

  Valea Cricovului

  Zonă prielnică pentru practicarea agrotursimului
  si a turismului ecologic, a turismului itinerant cu valenţe culturale. Zona este
  componentă a programului ,,Drumul Vinului”.

  Zona Ploieşti-Gherghiţa

  Aici
  se poate practica un turism de agrement, de vânătoare şi pescuit sportiv. În apropierea
  Ploieştiului se va construi şi un important centru de divertisment tip Aqualand.

  Structuri de Tratament Balnear si Centre de tip Spa

  Staţiunea Sinaia

  Dispune de mai multe izvoare minerale, bioclimat sedativ, aer puternic
  ozonat şi deţine o bază de tratament pentru nevroze, boli endocrine şi metabolice.

  Staţiunea Slănic Prahova

  Are ca factori de cură lacurile sărate, nămolul terapeutic şi
  salina, fiind dotată cu un complex terapeutic unde se tratează afecţiunile respiratorii.

  Telega

  este
  o staţiune cu lacuri sărate, amenajate în prezent pentru băile de agrement, izvoare
  cu ape minerale şi nămol terapeutic.

  În Zona Băicoi-Ţintea

  exist
  ă ape minerale de tip
  clorurat, sulfatat, calcic şi sodic.


     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">