Consilii judetene

  Consiliul Judetean Satu Mare

  Satu Mare,
  Piaţa 25 Octombrie, nr.1, Tel/fax:
  0261 – 710.651, E-mail: csehiarpad@cjsm.ro, www.cjsm.ro

  Cuvant inainte

  Apreciez iniţiativa editurii Publirom Media Grup de a edita acest
  ghid, care poate fi de un real ajutor în eforturile noastre de a promova
  turismul sătmărean, precum şi valorile culturale şi tradiţionale ale judeţului
  nostru. De 20 de ani se tot vorbeşte de strategii şi acţiuni pe termen mediu şi
  lung privind promovarea turismului, dar nu a existat o susţinere coerentă din
  partea autorităţilor guvernamentale şi publice locale. Investiţiile Consiliului
  Judeţean Satu Mare privind infrastructura în turism au venit în acest context
  ca o acţiune necesară şi benefică, iar pe viitor voi încuraja orice proiect în
  acest sens. Pentru că turismul din judeţul Satu Mare nu poate fi rezumat doar
  în cele câteva imagini şi cuvinte din Ghidul Turistic al României, vă invit să
  descoperiţi cultura, tradiţiile şi obiectivele turistice din judeţul Satu Mare,
  asigurându-vă că veţi fi primiţi cu braţele deschise. Presedinte Csehi Árpád Szabolcs

  Judeţul Satu-Mare

  Informaţii generale

  Aşezare

  În partea de
  nord-vest a României, în bazinul inferior al Someşului.

  Vecini

  La
  nord: Ucraina, la vest: Ungaria, la est: Judeţul Maramureş, la sud-est: Judeţul
  Sălaj, la sud: Judeţul Bihor. Legătura cu teritoriul maghiar limitrof se realizează  prin punctul de trecere al frontierei Petea, Urziceni iar cu cel ucrainean prin Halmeu.

  Suprafaţa

  4.418 km2 (respectiv 1,4% din
  teritoriul ţării).

  Populaţie

  394.000 locuitori.

  Oraşe

  Satu Mare, reşedinţă de judeţ,
  unul din cele mai vechi oraşe din Transilvania. Organizarea administrativ‑teritorială a judeţului Satu Mare
  cuprinde municipiile Satu Mare şi Carei, oraşele
  Negreşti‑Oaş, Tăşnad, Ardud şi Livada.

  Relieful

  Este variat şi are forma
  unui amfiteatru ce oboară din est spre vest, deosebindu-se două trepte: câmpia
  (2/3 din suprafaţa totală, în vest este reprezentată de Câmpia Someşului, cu o
  suprafaţă joasă de 126 m,
  uşor fragmentată de Someş, Tur, Crasna şi Câmpia Nirului, mai înaltă, până la 160 m, acoperită cu dune de
  nisip), şi zona înaltă (în extremitatea nord-estică, reprezentată de munţii
  vulcanici Oaş şi Gutâi, cu înălţimi de 1.200 m, care închid Depresiunea Ţara Oaşului,
  de 827 m,
  completându-se cu Culmea Codrului de 579 m şi zona de piemont).

  Clima

  Clima este temperat‑continentală,
  cu veri călduroase, ierni friguroase şi precipitaţii bogate. Maxima absolută de
  +39,4°C
  a fost înregistrată în luna august 1952 la Carei,
  iar minima absolută   de  ‑30,4°C în decembrie 1961 la Satu Mare.
  Este
  continental moderată şi prezintă mici diferenţe între câmpie şi dealuri, cu
  precipitaţii variabile şi vânturi din direcţia sud-est şi sud-vest. Solurile au o varietate
  redusă predominând cele silvestre brune şi brune‑gălbui podzolice. În lunca
  Someşului întâlnim soluri de natură aluvionară, iar în Câmpia Eriului soluri nisipoase.

  Cursurile de apă

  Reţeaua hidrografică a
  judeţului Satu Mare este reprezentată de râurile: Someş cu o lungime de
  60 km  pe teritoriul judeţului, Tur 66 km şi Crasna 57 km.

  Vestigii istorice

  Aparţinând stilului secesion, clădirea hotelului Dacia
  situată în centrul oraşului Satu Mare, este una dintre cele mai frumoase
  clădiri construite  în acest stil din
  Transilvania. Ridicată pe locul vechii primării a oraşului care data din anii
  1768-1772, proiectul construcţiei a fost premiat la un concurs de arhitectură
  de la Viena. Turnul Pompierilor
  are o înălţime totală de 47 m
  şi o înălţime cursivă de 34 m,
  a fost construit în anul 1904
  din iniţiativa episcopului Gyula Meszlenyi, fiind
  proiectat de Ferencz Dittler şi
  construit de Lajos Vajnai. Datorită înălţimii, turnul
  oferea  o privire de ansamblu asupra
  oraşului fiind folosit în acest sens pentru prevenirea incendiilor şi protecţia
  împotriva lor. Astăzi, turnul este un obiectiv turistic de mare atracţie.
  Castelul Karolyi din Carei -  în 1492
  exista aici o cetate înălţată de familia Karolyi, iar în 1794, pe locul ei se
  ridică un castel în stil baroc. În prezent castelul, situat în mijlocul unui
  parc, reconstruit la sfârşitul secolului al XIX-lea în stil eclectic,
  găzduieşte un muzeu cu bogate colecţii de ştiinţele naturii şi arheologie. Sala
  de recepţie, de mari dimensiuni, este ornamentată cu frumoase mozaicuri  şi sculpturi. Cetatea din Ardud,  cu aspect de fortăreaţă, ridicată în 1481, de
  voievodul Transilvaniei, Bartolomeu Dragffi, şi reconstruit în sec. XVIII. În
  prezent păstrează doar un turn în stil neogotic. Castelul din Medieşu Aurit,
  construit în 1630, în stilul Renaşterii, de nobilul Sigismund Lonyay, astăzi
  doar ruine.

  Edificii religioase

  Catedrala romano-catolică, construită în stil neoclasic
  (1786-1798) adăposteşte o orgă cu 4122 de tuburi şi 57 de registre, instalată
  în 1925. Biserica reformată sau Biserica cu lanţuri (1793-1802), construită în
  stil baroc, are o însemnată valoare mai ales datorită unui clopot datând din
  1633 şi unei orgi din 1814. Palatul Episcopal romano-catolic, construit după
  planurile arhitectului Joseph Bitthamerdin Wurzburg, în stil neoclasic
  (1805-1851, cu renovări în anii următori) reprezintă un monument de
  arhitectură. Catedrala ortodoxă cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavrilă,
  a fost construita în anii 1932-1937 de arhitecţii Victor Smigelschi şi G.P.
  Liteanu, în stil eclectic (neoclasic şi bizantin). Catedrala ortodoxă cu hramul
  Adormirea Maicii Domnului (1932-1937). Biserica din lemn de la Corund, cea mai frumoasă
  din regiune, construită în 1723, are interiorul decorat cu pictură şi arcuri de
  lemn, artistic ornamentate. Biserica reformată de la Acâş,  a unei foste mănăstiri benedictine, înalţată
  în sec. XIII, în stil romanic, şi reconstruită în 1732. Alte edificii
  religioase: Mănăstirea  de la Bixad, înalţată în 1700, de
  călugărul grec Isaia, cea actuală fiind 
  ridicată în 1771, Biserica cu lanţuri din Satu Mare (1788 - 1807),
  Biserica gotică din Livada (1475), Biserica din lemn de la Stâna (1820) -  bolta este acoperită cu picturi, Biserica
  romano – catolică din Beltiug (1482).

  Edificii culturale

  Muzeul Judeţean Satu Mare
  -  posedă o colecţie de peste 370000 de
  obiecte de inventar din domeniile: istorie, etnografie, artă, tehnică, etc.
  Muzeul orăşenesc Tăşnad - deţine bogate colecţii de etnografie şi istorie. Muzeul
  Ţării Oaşului de la
  Negreşti Oaş
  -  posedă
  o frumoasă colecţie de port oşenesc, artă populară (ţesături şi cusături
  caracteristice), ceramică. Muzeul ceramicii din Vama - expune peste 500 de
  piese, unele cu o vechime de peste 300 de ani. Alte edificii culturale: Muzeul
  etnografic şvăbesc de la
  Petreşti
  , Muzeul maghiar de la Bogdand etc. continuitate a culturii pe meleagurile
  sătmărene.
  Patrimoniul cultural
  cuprinde creaţii folclorice, datini şi obiceiuri specifice precum şi creaţii
  cultural-artistice progresiste datorate unor personalităţi de seamă ale
  culturii şi artei (Grigore Maior, Kőlcsey Ferenc, Vasile Lucaciu, Ady Endre, G.M. Zamfirescu, Paul Erdös, Kafka
  Margit, Aurel  Popp, Nae Antonescu etc.).
  În judeţ există instituţii culturale cu vechi tradiţii cum sunt: Teatrul de
  Nord din Satu Mare - cu două secţii (română şi maghiară), Filarmonica de
  stat Dinu Lipatti, 239 biblioteci şi 22
  muzee, case memoriale  care adăpostesc
  secţii de arheologie, istorie, etnografie, artă, precum şi cărţi vechi în
  ediţii originale şi manuscrise.

  Etnografie

  Etnografia şi
  folclorul judeţului Satu Mare sunt reprezentative în cele trei zone
  distincte: Ţara Oaşului, Zona Codrului şi Câmpia Someşului, în care se găsesc
  aspecte caracteristice culturii, artei şi civilizaţiei populare româneşti,
  maghiare şi germane, cu trăsături specifice, dar şi de influenţă
  reciprocă.

  Ţara Oaşului

  Păstrători ai unor valori etno‑culturale
  autentice, oşenii au reuşit să transmită din generaţie în generaţie ceea ce are
  mai de preţ un popor: limba, portul şi datinile strămoşeşti.
  Vizitatorii
  judeţului Satu Mare sunt atraşi în primul rând de creaţia populară din Oaş,
  păstrată şi azi în formele sale originale. În ritualul sărbătorilor oşenilor,
  transmise din generaţie în generaţie, se răsfrâng obiceiuri legate de
  preocupările milenare (păstoritul - Sâmbra oilor). Ţara Oaşului a devenit celebră prin portul popular, prin artă, muzică şi
  dansul specific oşenesc, care se desfăşoară privirilor cu ocazia unor
  evenimente deosebite: nunţi, hore, şezători, sâmbre, lăutul torturilor şi alte
  sărbători.
  Vama este o cunoscută localitate prin produsele sale
  ceramice, care perpetuează vechiul meşteşug al olăritului. Culorile cu care se
  ornează vasele sunt naturale, aidoma celor de acum câteva sute de ani, într‑o cromatică dominată de brun închis, negru,
  verde sau roşu. A doua zonă etnografică, Codru, îşi are denumirea de  la pădurile de fag şi de stejar existente
  aici până spre sfârşitul secolului trecut. Creaţia materială şi spirituală a
  acestei zone se face remarcată îndeosebi prin arhitectura populară. Aici
  întâlnim originale şuri de dimensiuni monumentale, cu porţi decorate prin
  traforaj în relief cu elemente geometrice, florale, zoomorfe şi antropomorfe şi
  mai ales, renumitele biserici din lemn de la Corund, Soconzel, Stâna
  şi Bolda, datând din secolul al XVIII -lea . Dintre
  dansurile specifice acestei zone remarcabile sunt Românescul, Codrenescul,  Scuturatul, Ardeleana şi Bătrânescul,
  dansuri dificile şi spectaculoase. Elementele etnografice specifice se fac
  cunoscute prin Festivalul anual al folclorului codrenesc,
  care are loc la sfârşitul lunii august, într‑un pitoresc decor natural din
  pădurea Oţeloaia. A treia zonă etnografică, care
  cuprinde cea mai mare parte a judeţului, respectiv centrul şi nord‑vestul
  acestuia este Câmpia Someşană. Datorită influenţelor din mediul urban,
  tradiţiile specifice acestei zone s‑au pierdut treptat, păstrându‑se în unele
  sate câteva elemente de arhitectură, folclor şi port popular, specifice. Portul
  maghiar, confecţionat din pânză de cânepă şi in se face remarcat prin
  pantalonii şi fustele plisate, iar cel german (şvăbesc), confecţionat în
  întregime din pânză ţesută industrial, prin sobrietatea culorilor. Dansurile
  specifice acestei zone sunt Ardelenele, Iar dintre cele ungureşti se remarcă
  diferite variante de  csárdás
  cum sunt: Bagosi forgós
  (Învârtita de la Boghiş), Legényes
  (fecioresc), Leányos (Joc de fete). Cât priveşte
  dansul german, acesta se întâlneşte sub 
  forma Landler şi Polka.

  Monumente şi statui

  Monumentul ostaşilor români din Carei, omagiu adus eroilor
  căzuţi în lupta pentru eliberarea oraşului de sub dominaţia fascistă, operă a
  unui colectiv de artişti condus de Vida Gez . Statuia dr. Vasile Lucaciu, operă
  nemuritoare a sculpturii lui Corneliu Medrea. În oras există mai multe plăci
  comemorative care marchează importanţa unor evenimente care au avut loc aici,
  cum sunt: placa dedicată împlinirii a 1000 de ani de la atestarea localităţii
  (1972) sau cea dedicată victimelor inundaţiilor din 1970.

     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">