Consilii judetene

  CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

  Ramnicu Valcea, Str. G-ral Praporgescu nr. 1, Tel/Fax: 0250-732.901, e-mail: consiliu@cjvalcea.ro,
  www.cjvalcea.ro

  Cuvânt Înainte

  Călători pe aceste meleaguri, de la
  pelerinii din negura veacurilor, până la turiştii de astăzi, au găsit în Vâlcea
  ca un loc dăruit de Dumnezeu cu salbă de minuni şi cu frumuseţi spectaculoase. Pornind
  de la intrarea triumfală a Oltului spitecând Carpaţii şi să-rind treaptă cu
  treaptă peste hidrocentrale, potolindu-şi apoi se-tea din pocalul podgoriilor
  de la Drăgăşani,
  călătorul simte chemarea valorilor fermecătoare ale judeţului. Dinspre toate
  punctele cardi-nale, Vâlcea îşi cheamă oaspeţii împodobită cu marame, cu ii şi
  cu cingători meşterite prin satele de nord, cu talere de lut din Horezu, cu
  sfintele ctitorii voievodale, risi-pite cu belşug de credinţă şi de is-torie,
  cu staţiunile balneare Căli-măneşti, Căciulata, Băile Govora, Băile Olăneşti,
  Voineasa ori îi in-vită să-şi desfete privirile pe coli-nele din sud, pe unde-au
  hălăduit cândva cetele haiduceşti ale lui Iancu Jianu. Cu toate acestea şi cu
  altele ne-spuse, ieşim în calea drumeţilor prin acest Ghid Turistic al Româ-niei,
  cu ferestrele inimii larg des-chise şi întâmpinăm pe fiecare cu tradiţionala
  urare: Bine ai venit, om bun, pe plai vâlcean!
  Preşedinte Dr. ing. Ion CÎLEA

  Atracţii Turistice

  Parcul Naţional Cozia

  (17.100 ha,
  95% pădure, pe ambele maluri ale râului Olt) cuprinde Masivul Cozia (din Munţii
  Făgăraş), o par-te a Munţilor Latoriţei, numită Na-răţu, şi Doabra-Călineşti
  din Munţii Lotrului. Floră ocrotită: floarea de colţ, laleaua pestriţă, iedera
  albă, crinul de pădure, garofiţa sălbati-că, irisul de Cozia. Faună ocrotită: râsul,
  lupul, cerbul carpatin şi vi-pera cu corn. Particularitate a faunei: scorpio-nul
  carpatin (neveninos)!

  Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

  (4.186 ha, cel mai mic parc
  naţional din ţară, dar unul dintre cele mai spectaculoase) cuprinde Masivul
  Buila-Vânturariţa (din su-dul Munţilor Căpăţânii). Paradis alpinistic (în
  Cheile Cheii) şi para-dis turistic, are 10 peşteri cu regim de arie protejată. Particularitate
  a florei: 28 de specii de orhidee; particularitate a faunei: 9 specii de
  lilieci.

  Turism Balnear

  Staţiunile balneoclimaterice vâlcene, cu tratament
  în tot timpul anului, sunt apreciate în întreaga Europă, pentru apele minerale
  miraculoase.

  Băile Govora

  (locul al doilea în Europa la ape iodurate şi
  bromurate) - afecţiuni ale aparatului locomotor, ale aparatului respirator,
  neurologice şi centrale, ORL, degenerative, reumatice articulare, tratate cu
  ape clorurosodice, iodurate, bromurate, sulfuroase, nămoluri sapropelice.

  Băile Olăneşti

  - afecţiuni ale tubului digestiv şi ale glandelor anexe, ale
  rinichilor şi ale căilor urinare, metabolice (gută, diabet, obezitate),
  alergice, cutanate, respiratorii, dermatologice şi de ORL, tratate cu ape
  oligominerale, slab sulfuroase, clorurosodice, calcice, iodurate,
  bicarbonatate, magneziene, sulfuroase şi bromurate.

  Călimăneşti-Căciulata

  -
  afecţiuni hepatobiliare, ale rinichilor şi ale căilor urinare, ale tubului
  digestiv, ale aparatului locomotor, boli de nutriţie şi metabolice, neurologice
  periferice, cardiovasculare şi profesionale, tratate cu ape sulfuroase,
  clorurate, bromurate, sodice, calcice, magnezice, iodurate, bicarbonatate, precum
  şi termale (+49 0C).

  Turism Montan

  Zona montană (o treime din suprafaţa judeţului) oferă nume-roase
  atracţii: peste 80 de trasee marcate, chei, cascade, peşteri, floră şi faună,
  peisaje nealterate pitoreşti cu multe puncte de bel-vedere, alpinism, schi şi
  pescuit sportiv.

  Staţiunea Voineasa

  (650 m alti-tudine), aflată într-un cadru natu-ral
  mirific, cu păduri de conifere şi de foioase, cu aerul puternic ozo-nat, cu o
  doză bogată de ioni ne-gativi şi de esenţe volatile de brad, este recomandată pentru
  o-dihnă şi tratament, cu eficienţă maximă în surmenajul fizic şi inte-lectual,
  convalescenţă, nevroză astenică, afecţiuni locomotorii şi ale căilor
  respiratorii – silicoză, astm bronşic, bronşite cronice.

  Microstaţiunea Vidra


  (1.370 m
  altitudine), într-un cadru feeric, puternic ozonat, pe malul lacului de
  acumulare Vidra, bun pentru sporturi nautice, pescuit sportiv, având şi pârtie
  de schi, cu tele-scaun. O atracţie este şi drumeţia la izvorul râului Lotru –
  Lacul Gâlcescu (1.925 m
  altitudine, cel mai mare tău glaciar din Masivul Parâng, 19 m adâncime).

  Turismul Monahal

  Judeţul
  Vâlcea este pe locul al doilea pe ţară la aşezăminte mo-nahale, cu 13
  mănăstiri, 22 de schituri şi 272 de biserici. Cele mai vizitate sunt
  mănăstirile Hu-rezi (Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO), Cozia, Govora,
  Bistri-ţa, Arnota, Dintr-un Lemn.

  Agroturismul

  S-a dezvoltat cu precădere
  în zona montană (Malaia, Brezoi, Voineasa) şi în cea subcarpatică (Bărbăteşti,
  Vaideeni, Horezu, Măldăreşti, Pietrari), existând 22 de pensiuni rurale, cu 204
  locuri de cazare.

  Turismul de aventură

  Cel mai înalt perete de alpinism
  din ţară se află în Cheile Cheii (în nord-estul Masivului Buila-Vântu-rariţa), formate
  din pereţi calcaroşi, 300 m
  înălţime, aflaţi pe alocuri la mai puţin de 2 m dis-tanţă unul de altul – trei trasee
  alpinistice de maximă dificultate. Sporturi extreme: căţărare pe cascadă de
  gheaţă pe râul Lotri-şor; rafting pe râul Băiaşu; speologie sportivă;
  mountain-bike pe drumurile forestiere; schi ex-trem pe culmi montane.

  Vestigii Istorice

  Dintre vestigiile antice înşirate pe drumul roman numit Calea lui
  Traian amintim: Castrul Arutela, Masa lui Traian, ambele în Defi-leul Oltului,
  aproape de Mănăsti-rea Cozia, şi Buridava Romană, aflată la Stolniceni (sat din
  sudul municipiului Râmnicu Vâlcea).


     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">