Consilii judetene

  PE URMELE ISTORIEI ARĂDENE... - un circuit al ansamblurilor arhitecturale, cetăţilor şi al siturilor arheologice

  Judeţul Arad este situat în partea de Vest a României, la confluenţa unor importante drumuri europene – Coridorul european rutier IV, care face legătura între ţările din Vestul Europei şi Sud – Estul
  acesteia, Drumul Rapid, care leagă Ucraina de Serbia şi Tronsonul European de
  Cale Ferată Paris – Istambul. El se învecinează la Sud cu judeţul Timiş, la Nord cu judeţele Bihor şi Alba, la Est cu judeţul Hunedoara, iar la Vest cu Ungaria.

  Suprafaţa

  Suprafaţa judeţului este de peste 7.754 km2 (adică 3,65 % din întreaga suprafaţă a României), ceea ce îl poziţionează ca fiind al şaselea
  judeţ ca întindere. Populaţia judeţului este de 461.730 locuitori. Reşedinţa de judeţ este municipiul Arad, un oraş cu 173.000 locuitori. O pondere însemnată în
  judeţul nostru o are populaţia de alte naţionalităţi şi anume din total, peste
  60.000 – maghiari, 13.325 - rromi, 8.392 - germani, 6.760 – slovaci, 1.732 –
  sârbi, 1.112 – bulgari. Locuitorii judeţului sunt de religie creştină, însă
  structura confesională este diversă aşa după cum este şi cea legată de etnie.

  Relieful

  Relieful variază de la zonele de câmpie şi cele colinare, la cele muntoase de joasă altitudine
  (cel mai înalt vârf muntos fiind Vf. Găina de 1.486 m - Munţii Bihorului).
  Municipiul Arad este amplasat în Câmpia Aradului (parte a Câmpiei de Vest), la
  altitudinea de 107 m.

  Clima

  Clima este preponderent continental – moderată, cu slabe influenţe mediteraneene (zona Podgoriei viti – vinicole Miniş – Măderat
  şi zona Depresiunii Gurahonţ).

  Reţeaua hidrografică

  Reţeaua hidrografică se concentrează în jurul a
  două râuri importante, Mureşul ce străbate judeţul prin Sud şi  Crişul Alb care-l traversează prin Nord –
  Est.

  ATRACŢII TURISTICE

  Aşa după cum am arătat, judeţul
  Arad este localizat strategic la intersecţia unor importante artere de
  circulaţie, care oferă posibilitatea multor turişti români şi străini să
  viziteze aceste meleaguri. Potenţialul turistic al judeţului Arad este bogat şi
  variat, iar turiştii pot petrece, cu siguranţă, clipe de neuitat. Frumuseţea şi
  diversitatea reliefului, alături de cele mai importante obiective turistice şi
  culturale reprezintă tot atâtea elemente de atracţie pentru cei care doresc să
  se delecteze şi să evadeze din stresul vieţii cotidiene. Ceea ce detaşează
  judeţul nostru de celelalte destinaţii turistice concurente din această parte a
  ţării, îl reprezintă potenţialul său turistic axat pe latura cultural-istorică
  şi pe contextul de afaceri bine dezvoltat, ce coexistă în multe din ofertele
  turistice.Iată deci,
  motivele pentru care în paginile care urmează vă invităm să ne urmaţi într-un
  circuit cultural-turistic inedit – Pe urmele istoriei arădene...Recomandarea noastră este de a începe vizita
  din municipiul Arad, citadela baroc, aşa după cum mai este
  cunoscut oraşul de pe Mureş. Acesta prezintă o serie de alternative de
  vizitare, date de multitudinea de obiective turistice, concentrate în cadrul ansamblului
  urban arădean, localizat la Sud de bucla râului Mureş (care înconjoară Cetatea Aradului) şi dezvoltat în jurul arterei principale a oraşului vechi – Bd. Revoluţiei. El are în compoziţie o
  serie de stabilimente, monumente istorice datând din perioada sec. XVIII – XIX.
  Aşadar, pentru cei care doresc să se întoarcă în istorie cu un secol cel
  puţin le sugerăm să viziteze:

  Palatul Administrativ

  Palatul Administrativ (Primăria Municipiului Arad), localizat pe Bd. Revoluţiei 75, construit în perioada 1874-1876; de remarcat ar mai fi: turnul palatului ce are o înălţime de 54 m, iar începând cu anul 1878 a fost adus din Elveţia
  orologiul din turnul palatului care mai funcţionează şi azi, respectiv vitraliile, realizate de artistul Sever
  Frenţiu şi care simbolizează  cele patru
  anotimpuri.

  Palatul Szantay

  Palatul Szantay, localizat pe Str. Horia 3, datează de pe la 1911 şi dispune de un stil
  architectural predominant secession; azi clădirea are destinaţie de locuinţe şi
  spaţii comerciale.

  Palatul Băncii Naţionale a României

  Palatul Băncii Naţionale a României, localizat pe Bd.
  Revoluţiei 72 şi construit în perioada 1905-1906 este şi azi sediul judeţean al
  Băncii Naţionale a României.

  Palatul Cenad

  Palatul Cenad este situat pe Bd. Revoluţiei 73 şi datează
  de la sf. sec XIX; a fost sediul Societăţii de Căi Ferate Arad – Cenad; azi
  clădirea are destinaţie de locuinţe.

  Biserica Evanghelică Luterană

  Biserica Evanghelică Luterană, cunoscută şi
  sub numele de Biserica Roşie datorită
  materialului din care a fost construită (cărămidă); obiectivul este situat pe Bd.
  Revoluţiei 61 şi datează din 1906.

  Palatul Cultural Arad

  Palatul Cultural Arad (azi sediul Filarmonicii de Stat şi a Complexului Muzeal Judeţean) situat pe Str. G.
  Enescu 1, ridicat în perioada 1911-1913; stilul architectural predominant al
  clădirii fiind secession.

  Palatul Justiţiei

  Palatul Justiţiei, situat pe Str. General V. Milea 2, datat
  din anul 1892.

  Teatrul de Stat Ioan Slavici

  Teatrul de Stat Ioan Slavici, localizat pe Bd. Revoluţiei 103 şi datat
  din 1874; este instituţia ce evocă poate cel mai bine trăinicia activităţilor
  culturale de gen – arta spectacolului din acest areal, alături de Teatrul Vechi, localizat pe Str. Gh.Lazăr
  3 şi datat din anul 1817; stilul architectural predominant al celor două
  clădiri este barocul.

  Casa Iacob Hirschl

  Casa Iacob Hirschl, aflată pe Str. Gh. Lazăr 1, construită
  în anul 1817 în stilul architectural predominant baroc.

  Biserica Romano-Catolică a Ordinului Minoriţilor

  Biserica Romano-Catolică a Ordinului
  Minoriţilor, situată pe Bd.Revoluţiei,
  96 A şi construită între 1902-1903 după planul arhitectului Emil Tabacovici;
  biserica a fost sfiinţită în 1911 sub patronajul Sfântului Anton de Padua
  (Padova).

  Colegiul Naţional Moise Nicoară

  Colegiul Naţional Moise Nicoară situat în Piaţa
  Bibici Margareta 1, datat în perioada 1869 – 1873 şi construit după planul
  arhitectului din Pesta, Jószef Diescher.

  Turnul de Apă

  Turnul de Apă (azi galerie de artă), situat pe Str.
  P. I. Ceaikovski 9A, datat din anul 1896, a funcţionat pompând apa potabilă în
  reţeaua de distribuţie a oraşului până în 1956.

  Vechea Catedrală

  Vechea
  Catedrală (azi Biserica Sf.
  Ioan Botezatorul), se găseşte în Piaţa Catedralei 1, ridicată în perioada 1862-1865, stilul architectural predominant al clădirii fiind baroc.

  Fosta Academie Teologică

  Fosta Academie Teologică (Noua Preparandie Română), azi Academia Teologică a Universităţii Aurel Vlaicu şi Seminarul Teologic Liceal, situată în Municipiul
  Arad, pe  Str. Academia Teologică 19, a fost construită în anul 1885.

  Casa Beller

  Casa Beller, localizată pe Calea Timişorii 18 a fost datată în perioada 1800 -
  1850; stabilimentul este cunoscut şi sub denumirea de “Casa cu ghiulele”
  deoarece în perete are încorporate (în formă de piramidă) 17 ghiulele de
  diferite mărimi.

  Casa cu Lacăt şi Trunchi

  Casa cu Lacăt şi Trunchi, situată pe Str. Tribunul Dobra 7, a
  fost construită în 1815; din 1827 a fost montat aici Butucul Breslelor (originalul restaurat se află în cadrul secţiei de istorie a Complexului Muzeal Judeţean Arad), iar în 1851 clădirea a fost supraetajată. Şirul experienţelor de călătorie şi cunoaştere
  a istoriei acestor locuri se va putea continua având ca repere obiective
  turistice situate pe valea Mureşului,
  precum cele din:

  COMUNA VLADIMIRESCU

  Ruinele Bisericii Romanice situate în intravilanul localităţii Vladimirescu, comuna Vladimirescu; semnalizat
  vizual prin indicatoare rutiere, locul este ideal pentru organizarea de
  concerte în aer liber, cum ar fi Festivalul
  de muzică
  veche care se
  desfăşoară anual în luna august.
  Alte atracţii turistice de vizitat ar fi Ansamblul Rural situat în
  centrul localităţii Vladimirescu, în spaţiul din jurul celor două biserici
  catolice, datate din perioada sec.
  XVIII – XIX, cuprinde spaţii rezidenţiale cu arhitectură valoroasă.

  COMUNA PĂULIŞ

  Situl Arheologic localizat în apropierea localităţii Cladova, comuna
  Păuliş (în dreapta intersecţiei dintre
  E68 şi drumul judeţean ce duce spre Cladova), la locul numit „Dealul Carierei”.
  Situl este datat din perioada sec. XII – XVI; el mai cuprinde vestigii din: paleolitic, epoca bronzului, fierului,
  o fortificaţie dacică din care s-a dezvoltat una medievală, ruinele bisericii
  medievale şi urmele unor ateliere metalurgice, săpate în stâncă. Interesantă
  este vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice (iunie – septembrie –
  a se consulta site-ul muzeului).Alte atracţii turistice de vizitat ar fi: Biserica ortodoxă şi Valea Mare, situate în localitatea Cladova, comuna
  Păuliş, cuprind un valoros, ansamblu
  arhitectural rural
  ; toate datează din perioada sec.XIX – XX

  ORAŞUL LIPOVA

  Cetatea Medievală Şoimoş poziţionată strategic pe culmile M-ţilor Zărandului în
  localitatea Şoimoş - oraşul Lipova, fortăreaţa este vizibilă de pe E 68 la apropierea
  de oraş; prima atestare documentară
  a cetăţii a fost realizată în 1278, ea a fost parţial demolată de austrieci în
  1788. Atracţia cultural - turistică estivală a acestei zone o reprezintă Festivalul de muzică veche din luna
  august care se desfăşoară anual în cetate.
  Bazarul Turcesc localizat
  în centrul oraşului Lipova (piaţa centrală), datat din sec. XVII. în piaţa centrală a oraşului, la bazar
  se desfăşoară anual în luna august Festivalul de muzică veche.
  Alte atracţii turistice de vizitat
  ar fi:
  Biserica ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” ce datează din sec. XVIII; Mănăstirea franciscană ,,Sfânta Maria”, un loc de pelerinaj al
  tuturor creştinilor cu ocazia zilei de 15 august şi 8 septembrie – Sf. Maria - un
  complex monastic de sec. XIX care cuprinde: biserica, claustrul şi ,,Drumul
  Golgotei” - în biserică se organizează concerte de orgă şi se desfăşoară anual Festivalul
  de muzică veche; nu este lipsit de interes nici centrul oraşului, care prin ansamblul arhitectural de sec. XVIII - XIX ne aduce aminte de vechile aşezări de meşteşugari şi comercianţi.

  COMUNA BATA

  Situl Arheologic ,,La Cetate” se află în localitatea Bulci, comuna Bata, în spatele castelului
  Mocioni, pe malul Mureşului; el a
  fost constituit dintr-o abaţie benedictină (sec. XI – XVI) şi o posibilă
  fortificaţie romană; este de interes vizitarea sitului în timpul campaniilor
  arheologice (iunie – septembrie – a se consulta site-ul muzeului).  O altă atracţie turistică de vizitat este Castelul Mocioni (sec. XIX),
  situat în localitatea Bulci în centrul localităţii, înconjurat de un frumos
  parc dendrologic.

  COMUNA SĂVÂRŞIN

  Castelul Regal (sec. XVIII) a fost construit de către familia nobiliară Forray,
  renovat radical în sec. XIX, apoi a
  fost cumpărat de familia regală a României în 1943 şi retrocedat familiei
  regale în 2001; imobilul este situat în centrul localităţii Săvârşin, fiind înconjurat de un frumos parc dendrologic.
  Alte atracţii turistice de vizitat sunt: Biserica ortodoxă ,,Cuvioasa Paraschiva” (1889), situată în centrul localităţii Căprioara, comuna Săvârşin, Biserica romano - catolică (1875) – situată
  în centrul localităţii Săvârşin, comuna Săvârşin, aici se păstrează monumentele
  funerare ale lui Zefir şi Andrei Forray (1837); Biserica de lemn ,,Sfinţii
  Trei Ierarhi” (1782)

  poziţionată în localitatea Troaş, comuna Săvârşin, interiorul bisericii este
  pictat în anul 1813 de Nicolae Bădău din Lupşa Mare, unul dintre cei mai
  renumiţi pictori de biserici din Ardeal, situl arheologic „Dealul Cetăţuia”
  situat în localitatea Săvârşin,
  comuna Săvârşin, în zona împădurită din preajmă, el cuprinde urme de aşezări
  din epoca bronzului, respectiv fortificaţii şi aşezări din perioada sec. IV
  î.Chr –sec. II d.Chr (de interes este vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice  din iunie – septembrie, a se
  consulta site-ul muzeului).

  COMUNA ZĂBRANI

  Ansamblul Rural din centrul localităţii Neudorf (situat la
  aprox. 5 km distanţă de centrul de comună Zăbrani), este un exemplu grăitor de
  urbanism colonizator, construit în stil săsesc, datat ca şi stil urbanistic în sec. XVIII.
  Alte atracţiile
  turistice de vizitat ale zonei sunt:
  biserica catolică (1771) situată în localitatea Neudorf, comuna Zăbrani, în cripta bisericii, aflându-se mormântul
  arhiducesei Maria Anna Ferdinanda de Habsburg (1770 – 1809); biserica catolică (1737) aflată în localitatea Zăbrani, comuna Zăbrani; parcul
  central
  aflat în spatele Căminului Cultural din Zăbrani adăposteşe „fântâna
  cu apă bună”, cea care a dat numele localităţii  Zăbrani fostă „Guttenbrunn” (localitate
  înfinţată în 1724).

  COMUNA FRUMUŞENI

  Situl Arheologic De La Bizere Mănăstirea
  - aflat la 4 km de centrul localităţii Frumuşeni, la ieşirea din localitate
  spre Lipova, situl este semnalizat vizual prin indicatoare rutiere; obiectivul
  de importanţă turistică este datat ca mănăstire benedictină din perioada sec.
  XII – XVI. Situl este atractiv prin vestigiile descoperite - mozaicuri
  figurative, valoroase cu statut de unicat în Europa Centrală şi de Est; este de
  interes vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice
  (iulie – septembrie, a se consulta site-ul muzeului). Anual au loc la Bizere evenimente deosebite precum: Festival de muzică veche organizat în luna august şi Sărbătoarea de la Bizere, eveniment
  cultural inedit prin amploarea şi suita de acţiuni culturale şi ştiinţifice
  organizate pe perioada celor 2 zile de evenimente ocazionate de închiderea
  campaniilor arheologice. Alte obiective turistice deosebite puteţi descoperi în Podgoria Aradului şi pe Valea Crişului Alb.

  COMUNA ŞIRIA

  Ruinele Cetăţii Medievale se află în localitatea Şiria, accesul auto realizându-se
  pe un drum forestier semnalizat; pentru accesul pedestru este recomandabil drumul
  vicinal care porneşte din spatele muzeului din Şiria. Prima atestare
  documentară s-a înregistrat în 1318, ca cetate regală, ea fiind apoi bombardată
  şi distrusă de austrieci în 1784.
  Alte atracţiile turistice de vizitat
  mai sunt:
  Biserica romano - catolică ,,Sf. Arhangheli
  Mihail şi Gavril”
  (1700 - 1769), situată
  în localitatea Şiria, comuna Şiria, Mănăstirea
  ortodoxă Feredeu ,Sf. Gheorghe
  – schit şi complex mănăstiresc, primul datând
  din sec. XVIII, iar complexul mănăstiresc din 1992 (în 2000, Sf. Sinod al BOR
  hotăreşte transformarea schitului în mănăstire), Muzeul memorial ,Ioan Slavici şi Muzeul memorial „Emil Monţia” - găzduit
  de Castelul Bohuş (1838), aflat în localitatea Şiria, comuna Şiria, Biserica ortodoxă ,Adormirea Maicii Domnului – sec. XVIII –XIX, situată în localitatea Galşa, comuna Şiria, Biserica ortodoxă ,,Adormirea Maicii
  Domnului” – sec. XVIII – XIX,
  renovată în sec. XX, situată în localitatea
  Mâsca, comuna Şiria.

  ORAŞUL PÂNCOTA

  Ansamblul Arhitectural situat în
  centrul oraşului, construit în sec. XVIII – XIX, are în componenţa sa mai multe
  stabilimente: Castelul Dietrich Schulkowsky (1825-1850 – azi sediul primăriei
  Pâncota), Casa în care s-a născut Csiky Gergely (1841-1891), Cazarma ulanilor
  (lăncierilor) „Kaiser Joseph Haus” (sec. XVIII) şi vechiul han de poştalion
  (sec. XVIII).
  Alte atracţii turistice: situl arheologic
  ,Cetatea Turcească
  este
  situat în oraş, pe Dealul „Pleşuvul”, datat ca abaţie benedictină, atestată documentar pentru prima dată în 1177;
  situl prezintă şi o fortificaţie
  turcească
  construită în perioada 1565–1691, este de interes vizitarea
  sitului în timpul campaniilor arheologice (iunie – septembrie - a se consulta
  site-ul muzeului).

  ORAŞUL INEU

  Cetatea Ineului este localizată în oraşul Ineu, datată din anul 1295 ca fiind prima atestare
  documentară a unei cetăţi în oraş; actuala construcţie a fost edificată între
  1645 – 1652, după planurile lui G. Haller; cetatea a fost renovată în 1870, respectiv
  în perioada 1975 –1976.

  COMUNA DEZNA

  Ruinele Cetăţii Medievale se găsesc în localitatea Dezna, pe Dealul Ozoiu,
  singurul acces este cel pedestru şi se realizează la ieşirea din Dezna spre
  Moneasa, în dreptul hanului, urmând marcajul turistic; cetatea este datată din sec.
  XIII – XVIII, prima atestare documentară fiind din 1318; în 1693, cetatea a
  fost abandonată după ce şi-a pierdut interesul strategic.
  Alte atracţii turistice: Biserica
  ortodoxă ,Pogorârea Duhului Sfânt
  , situată în localitatea Dezna, comuna Dezna, datează din sec. XVII –
  XVIII, Biserica şi Casa Parohială Catolică (1760), aflată în localitatea Dezna, comuna Dezna.   Mai multe detalii puteţi afla vizitând: www.cjarad.ro,
  www.museumarad.ro, www.primariaarad.ro, www.prourbe.ro   Material editat de: CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN ARAD – Serviciul de Management & Marketing Cultural-Turistic (autori - Radu Lucian Blaga şi Oana Ciobancan; tehnoredactare – Flavius Drăgan)     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">