Consilii judetene

  Consiliul Judeţean BIHOR, ROMÂNIA - Jud. Bihor, Oradea


  Parcul Traian  nr.5


  Tel.: +40 259 410.181; Fax: +40 259 410.182


  E-Mail: registratura@cjbihor.ro


  www.cjbihor.ro


   


  Judeţul Bihor, situat în partea nord-vestică a României reprezintă o poartă de intrare în ţară, teritoriul său fiind ocupat de toate formele de relief, dispuse în trepte de la est la vest: munţi (Munţii Şes (Plopiş), Munţii Pădurea Craiului, Munţii Vlădeasa, Munţii Bihorului(altitudinea maximă 1849m, in vf Curcubăta Mare), Munţii Codru-Moma – în ordinea succesiunii lor de la nord spre sud), dealuri (Dealurile Crişene) şi câmpie (Câmpia Crişurilor în partea sudică şi Câmpiile Ierului şi Nirului în nord).


  Poziţia geografică şi dispunerea reliefului imprimă caracteristici proprii climei şi reţelei hidrografice. Beneficiind de caracteristicile generale ale climatului temperat oceanic din vestul continentului, precum şi de cele ale climatului mediteranean din sud si sud-vest, valorile temperaturii medii anuale oscilează între 40C, în arealul montan si 10,50C, în câmpie.


  Oradea, resedinţă de judeţ, cu 204.822 locuitori (la 1 iulie 2009), este un mare centru cultural, economic şi comercial de importanţă europeană, la intersecţie de principale drumuri comerciale. Importante centre urbane, cu o intensă viată economică şi culturală, sunt şi oraşele Beiuş, Salonta şi Marghita.


  Atracţii Turistice


  Peşteri


  -Peştera Urşilor (la 86 km de Oradea, DN 76, Oradea - comuna Sudrigiu şi DJ 763 sat Chişcău), de o rară frumuseţe, încântă privirile vizitatorilor cu o superbă arhitectură speologică. Rezervaţia speologică (peste 1 km lungime, la altitudinea de 419 m) se desfăşoară cu o variată gamă de formaţiuni endocarstice precum şi resturi de fosile ale ursului de cavernă (Ursus spelaeus) - dispărut în urmă cu 15.000 de ani.


  -Peştera Vântului (lângă Şuncuiuş, pe malul stâng al Crişului Repede), cea mai lungă peşteră din România - peste 47 km, străbătută de un curs subteran de apă, cu bogate fenomene de coroziune. Datorită acestor caracteristici rare, este vestită şi peste graniţele ţării. Poate fi vizitată doar cu ghid, pe o distanţă de aproximativ 700 de metri de la intrare.


  -Peştera Focul Viu (la 2 ore de cabana Padiş, mers pe jos, la 1.120 m altitudine), include un gheţar cu un volum de 25.000 m3 -al doilea din România, care străluceşte în lumina soarelui datorită unei ferestre din tavan care luminează peştera, dând impresia feerică de foc viu.


  -Peştera Meziad (DN 76 până la Beiuş, apoi abatere 16 km), rezervaţie speologică din Munţii Pădurea Craiului, una dintre cele mai mari peşteri din România (4.750 m lungime şi mai multe nivele). Se vizitează numai cu ghid.


  -Alte peşteri: Peştera Bătrânului, în Depresiunea Imaşul Bătrânului, Peştera Ciur Ponor, cel mai lung curs subteran de apă din România - 5.000 m, Peştera Corbasca, renumită pentru bogăţia de concreţiuni de mari dimensiuni, Gheţarul Borţig, Peştera din Groapa de la Barsa, în Munţii Bihor (la 1.100 m altitudine), Peştera Câmpeneasca, cu cea mai mare cascada subterană din ţară, în platoul carstic Vaşcău, Peştera Vadu Crişului (DN 1 până la Topa de Criş, apoi abatere 6 km), are 5 km lungime şi este amenajată pentru vizitare, Peştera de la Tăşad (la 20 km sudest de Oradea), lângă Tăşad, Peştera Cetăţile Rădesei (la 1 - 2 ore de la cabana Padiş, mers pe jos), este vestită prin cele 5 ferestre naturale, lumina soarelui dând stâncilor aspecte de basm.


  Văi şi Cascade


  -Cascada Săritoarea Bohodeiului (pe şoseaua Oradea-Deva, lângă Pietroasa), are o cădere de 80 m, fiind a 3-a din ţară, ca înălţime, şi împreună cu zona învecinată formează o rezervaţie complexă (geologică, floristică şi forestieră).


  -Defileul Crişului Repede însoţeşte şoseaua naţională Cluj - Oradea şi apoi trece prin Munţii Pădurea Craiului, fiind o rezervaţie complexă (geologică, faunistică şi floristică), de 247ha, ce include 11 peşteri şi defileul calcaros al Crişului Repede (de la izvoare până lângă Bucea).


  -Alte văi şi cascade: Cascada Bulbuci, în Munţii Bihor (40 m înălţime), Cascada Moara Dracului de la Stâna de Vale, spre Valea Drăganului (20 m înălţime), Valea Sighiştelului, rezervaţie geologică (la 2 km de Sighiştel, lângă Câmpeni), Valea şi Izbucul Galbenei, Valea Iadului, Valea Finişului si Valea Roşiei – văi cu un peisaj deosebit, cu numeroase sectoare de chei sălbatice şi pitoreşti, în versanţii cărora se deschid gurile a numeroase peşteri.


  Rezervaţii şi Monumente ale Naturii


  -Cetăţile Ponorului, în Munţii Bihor (la o oră de la cabana Galbenei), o rezervaţie naturală complexă alcătuită din 3 avene uriaşe, o peşteră şi un râu subteran (ce curge printr-un tunel lung de 4 km, după care revine la suprafaţă în Izbucul Galbenei). În acest complex carstic, unic în Europa, apa a lucrat cu frenezie formând o lume cu ascunse minunăţii (prăpăstii ameţitoare, cascade şi lacuri adânci).


  -Izbucul de la Călugări (la 12 km de Vaşcău, la sud de Ponoarele), include un vestit izvor carstic intermitent, cunoscut şi datorită calităţilor sale curative. Ritmicitatea apariţiilor izbucurilor este legată de anotimp, la 3-4 minute după ploile abundente de primăvară.


  Alte rezervaţii şi monumente ale naturii: Poiana cu narcise sălbatice, rezervaţie floristică (lângă Goroneşti), Punct fosilier Dealul Şomleu (la 8 km de Băile 1 Mai), lângă Betfia, Peştera cu Apă din Valea Leşului etc.


  Staţiuni Turistice


  -Băile Felix (la 8 km sud de Oradea şi la 22 km sud-est de punctul rutier de frontieră Borş), una dintre cele mai renumite staţiuni balneoclimaterice din România, cunoscută încă de pe vremea romanilor, (la altitudinea de 140 m, în Câmpia Crişurilor). Această aşezare îi conferă staţiunii un climat blând, continental moderat (temperatura medie anuală: 10,50C datorită circulaţiei aerului umed din nord-vest, ce aduce aici mase de aer maritim). Aici există o importantă bază de tratament, ce cuprinde: instalaţii pentru băi la cadă, instalaţii pentru aplicaţii calde cu nămol şi parafină, instalaţii pentru elongaţii sub apă, instalaţii pentru electro şi hidroterapie, saună, instalaţii de aerosoli şi inhalaţii, piscine acoperite şi în aer liber cu apă termală (funcţionează permanent), săli de gimnastică medicală, masaj medical, cabinete pentru aplicarea de tratamente cu Gerovital. Căile de acces sunt: feroviare - halta Băile Felix, pe linia Oradea - Vaşcău sau gara Oradea, apoi cu autobuzul până în staţiune, rutiere - DN 76 Oradea - Beiuş, aeriene - cu avioanele TAROM de la Bucureşti la Oradea şi apoi cu autobuzul până în staţiune.


  -Băile 1 Mai (la 8 km sud-est de Oradea şi la 2 km nord-est de Băile Felix, la 140 m altitudine) înconjurată de păduri de stejar, dispune de un climat continental moderat, cu influenţe oceanice. Printre multiplele baze de tratament care se întâlnesc aici sunt şi instalaţii pentru băi cu apă minerală termală, ştrand cu apă minerală termală, sală de gimnastică. Căile de acces sunt: feroviare - gara Oradea pe linia Bucureşti - Episcopia Bihor, apoi cu autobuzul, rutiere - DN 76 de la Oradea la Beiuş, cu abatere pe lângă Sânmartin.


  -Stâna de Vale (la 24 km de Beiuş, la 1.100 m altitudine), o staţiune permanentă la poalele vf. Poieni (1.627 m), într-o depresiune înconjurată de păduri de conifere. Staţiunea dispune de un aer puternic ionizat, fiind recomandată pentru tratarea diferitelor afecţiuni endocrine, ginecologice şi de respiraţie. Climatul este unul montan, cu ierni reci şi veri răcoroase-temperatura medie anuală este de 40C. Zăpada este abundentă din noiembrie şi până în martie. Dispune, de asemenea, şi de pârtii de schi pentru amatori şi sportivi de performanţă, iar ca instalaţii de tratament: băi de plante, ionogalvanizări, magnetodiaflux, saună, masaj. Căile de acces sunt: feroviare - gara Beiuş pe linia Oradea - Vaşcău, apoi cu mijloace auto până în staţiune; rutiere - DN 1 (E 60), Oradea - Cluj-Napoca până la Bucea (judeţul Cluj), cu deviere pe Valea Iadului, pe lângă lacul de acumulare Leşu şi DN 76 (E 79) Oradea - Beiuş, apoi cca 30 km prin Budureasa.


  Băile Tinca (la 131 m altitudine la 36 km sud de Oradea şi la 25 km de Salonta), staţiune balneo-climaterică, dispune de ape minerale bicarbonatate, calcice, magneziene şi sodice şi carbogazoase, cu un climat de cruţare. Aici pot fi tratate boli ale aparatului digestiv, boli de nutriţie şi metabolism, afecţiuni neurologice periferice şi boli profesionale.


  Vestigii Istorice


  -Ruinele cetăţii Biharia (la 13 km de Oradea, pe DN19), o cetate de pământ (sec. X), care a fost centrul voievodatului român condus de Menumorut.


  -Ruinele cetăţii Oradea, înconjurată de şanţuri care erau umplute de apa pârâului termal Peţa (1114- 1131).


  -Alte vestigii istorice: Ruinele Cetăţii Piatra Şoimului din Peştiş, lângă Aleşd (sec. XII), Ruinele Cetăţii Pomezeu (sec. XIII) şi ruinele cetăţii Finiş (a doua jumatate a sec al XIII-lea), lângă Beiuş


  Edificii Religioase


  -Catedrala Romano-Catolică din Oradea şi Şirul Canonicilor, complex arhitectural înălţat între 1752 - 1780, cuprinde cea mai mare biserică în stil baroc din România, construită din marmură de Carrara şi Vaşcău, inspirată după construcţiile baroce ale Italiei de Nord.


  -Biserica Ortodoxă cu lună din Oradea (1784 - 1790), îmbină elemente ale stilului baroc cu cele ale stilului neoclasic. Sub orologiul din turnul bisericii se află o sferă, cu diametrul de 3 m acţionată de un mecanism original care, în rotirea sa, arată toate fazele Lunii.


  -Alte edificii religioase: Biserica Sfântu Ladislau din Oradea (1723 - 1733), Biserica romano catolică Sfânta Treime din Beiuş (1752), Biserica Sfântu Dumitru din Tinăud (1658), Biserica din lemn de la Abram (1700), Biserica din lemn de la Rieni (lângă Beiuş, pe DN 76) etc.


  Edificii Culturale


  -Palatul Baroc din Oradea, cea mai mare construcţie în stil baroc din România, (1762 - 1770), foarte asemănătoare cu Palatul Belvedere din Viena. În centrul acestui palat cu 365 de ferestre, reprezentând numărul zilelor anului, se află o impresionantă sală festivă.


  -Biblioteca din Oradea, deţine peste 300.000 de volume, printre care cărţi rare, fiind găzduită într-o construcţie ce îmbină stilurile din Europa Renaşterii cu cel baroc şi rococo.


  -Casa memorială Ady Endre din Oradea, conţine cărţi, documente şi manuscrise legate de activitatea acestui clasic al poeziei maghiare şi universale, militant neobosit pentru prietenia româno-maghiară.


  -Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, dispune de secţii de: istorie, artă (colecţia de gravuri ale lui A.Durer), ştiinţe naturale (colecţie ornitologică, valoroasa colecţie de ouă, unică în felul ei, care numără peste 10.000 de piese), dar şi de o bibliotecă documentară cu peste 10.000 de volume.


  Alte edificii culturale: Palatul Consiliului Judeţean din Oradea, Palatul Vulturul Negru din Oradea, Teatrul de Stat din Oradea, Palatul Primăriei Oradea, Palatul Apollo si Casa Poynar alături de alte clădiri impozante situate pe centrul pietonal al oraşului Oradea etc.


   


  Text corectat şi completat de: Dr. Aurelia Dumiter, Consiliul Judeţean Bihor

     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">