Consilii judetene

  Judetul Brăila

  Obiectivele turistice antropice ale Judeţului Brăila sunt preponderent culturale şi concentrate în cea mai mare parte în reşedinţa de judeţ, Municipiul Brăila.

  Oraşul Brăila

  Oraşul Brăila
  este atestat documentar pentru prima dată în anul 1368, într-un document de pe vremea domnitorului provinciei Ţării Româneşti, Vlaicu Vodă, care menţionează intensificarea comerţului pe drumul Brăilei. Numeroase documente ulterioare vorbesc despre Brăila ca fiind cel mai important port de la gurile Dunării, spre care se îndreptau principalele drumuri comerciale medievale. Cucerit de turci în anul 1540 şi transformată în raia, numită Ibrail, oraşul şi teritoriul din jurul său au fost sub stăpânire turcească timp de aproape trei secole. Toate evenimentele istorice la care oraşul a luat parte şi-au pus amprenta asupra vieţii economice, sociale şi culturale, iar ceea ce a dăinuit peste veacuri reprezintă în prezent o moştenire culturală intangibilă a locului. Centrul vechi al oraşului, organizat în formă de semicerc faţă de cursul Dunării, cuprinde ansambluri de locuinţe şi case individuale a căror valoare culturală şi istorică a determinat includerea lor pe Lista monumentelor istorice şi protejate prin legi speciale.         


           Între acestea, reprezentative pentru turism sunt:

  Muzeul Brăilei

  Muzeul Brăilei a fost înfiinţat prin decret regal, în anul 1881 şi adăposteşte colecţii de arheologie, istorie, artă plastică şi decorativă, etnografie şi artă populară, ştiinţele naturii, memoriale.Centrul Cultural NicăpetreA fost inaugurat la 6 decembrie 2001 şi funcţionează în sediul fostei Case a Colecţiilor de Artă, în cadrul Muzeului Brăilei. Proiectul de înfiinţare a Centrului Cultural Nicăpetre la Brăila, este primul caz de recuperare, pentru patrimoniul cultural naţional, a operei unui artist român de talie internaţională, din diaspora.


  Casa memorială Panait Istrati (sf. sec. XIX), Teatrul Maria Filotti, Galeriile de Artă, Sala Pro Arte, Ansamblul Centrului Istoric Brăila, Casa memorială Petre Ştefănescu Goangă, Grădina Publică.

  Clădirea Teatrului Maria Filotti

  Clădirea Teatrului Maria Filotti (1896) este o instituţie culturală, cu o tradiţie de peste o sută de ani, bogată în reprezentaţii teatrale de prestigiu. Clădirea a fost inaugurată la 11 decembrie 1896, sub numele de Teatrul Rally şi a găzduit actori de marcă ai teatrului românesc (Hariclea Darclee, Maria Filotti); în anul 1969 primeşte numele renumitei artiste, originară din Brăila. Dispune de o sală de spectacole în stil italian cu 369 de locuri, Sala Studio şi Sala de conferinţe; în foaiere se pot organiza întruniri, expoziţii, concerte.

  Fântâna

  Localizată în centrul civic al oraşului, Fântâna este operă a celebrului sculptor român Constantin Lucaci. Denumit de mulţi „al doilea Brâncuşi” Lucaci rămâne, înainte de toate, sculptorul în oţel inoxidabil. Fermecătoarea fântâna mobilă a artistului îmbină tradiţia antică, apoi cea renascentistă şi iluministă a jocurilor de apă. Neoconstructivism, artă cinetică, optical art, artă programată, noi materiale, toate concură la realizarea unei sculpturi de mari dimensiuni şi a unei lucrări monumentale.

  Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril

  Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril
  cu o vechime de peste 250 ani, transformată în biserica ortodoxă dintr-o fostă casă de rugăciuni turcească păstrează forma pătrată, reproducând tipul mecetului mahomedan. Astfel se explică faptul că este una din rarele biserici ortodoxe fără turlă, din Europa.

  Catedrala Sfântul Nicolae (1860-1865)

  Biserica Buna Vestire

  Biserica Buna Vestire (Biserica Greacă), construită în 1872, în stil bizantin, cu aprobarea domnitorului Al.I.Cuza; interiorul este o combinaţie de stiluri (bizantin, neogrecesc, gotic, de influenţă renascentistă). Lăcaşul are dimensiuni impunătoare, păstrează vitralii deosebit de valoroase şi picturi murale, în interior, realizate de Gheorghe Tăttărescu, Constantin Livadas Liochis şi Belizarie. Podoaba bisericii este mormântul lui Iisus Hristos, executat în lemn sculptat şi candelabrul central din cristal de Murano şi alte cinci candelabre din cristal de Boemia.

  Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

  Mitropolia lipovenească

  Mitropolia lipovenească - centrul mondial al cultului de rit vechi.

  Mănăstirea Sfântul Pantelimon

  Mănăstirea Sfântul Pantelimon - staţiunea Lacu Sărat  (construită în întregime din lemn în stil maramureşean, unică în zonă).

  Manifestări, festivaluri

  Manifestări, festivaluri - la Brăila au loc manifestări culturale repetabile, cu dată fixă, mai renumite fiind: Festivalul de muzică uşoară George Grigoriu; Festivalul Naţional de muzică folk Omul cu o chitară; Festivalul şi Concursul Internaţional de canto Hariclea Darclée.

  Zone turistice din Judeţul Brăila

            Principalele zone turistice din Judeţul Brăila sunt: fluviul şi faleza Dunării, Staţiunea Lacu Sărat,
  Balta Mică a Brăilei, Blasova, Arealul turistic Măxineni, Arealul turistic Ianca -  Movila Miresii.

  Balta Mică a Brăilei

  Balta Mică a Brăilei
  , declarat teritoriu cu regim protectiv, sub numele de Parcul Natural Balta Mică a Brăilei reprezintă în plan turistic o resursă importantă în dezvoltarea şi promovarea turismului ecologic şi ştiinţific. Balta Mică a Brăilei, declarată sit RAMSAR în anul 2001, conservă, pe o suprafaţă de peste 245 kmp, complexe de ecosisteme acvatice, terestre şi mixte, în regim liber de inundaţie. Pe teritoriul parcului au fost identificate 19 tipuri de habitate (păduri de sălcii, lacuri eutrofe naturale, zăvoaie cu plopi şi sălcii, mlaştini, tufărişuri, pajişti umede de luncă, pajişti stepice).

  Lacul Jirlău

  Lacul Jirlău (8,9 kmp) recunoscut refugiu ornitologic, fapt pentru care a fost consemnat alături de Delta Dunării şi de alte arealuri din ţară, în lista celor 2440 arii acvifaunistice de importanţă europeană \"Important bird areas in Europe\" publicată în 1989 în Anglia.

  În Insula Mare a Brăilei

  În Insula Mare a Brăilei, creată prin asanarea Bălţii Brăilei, există Popina Blasova mărturie a eroziunii hercinice a munţilor Dobrogei, recunoscută în anul 1994 ca monument al naturii, aici perpetuându-se două specii de coada şoricelului cu flori galbene şi o specie de clopoţel, caracteristice munţilor Dobrogei.

  Arealul touristic Măxineni

  Arealul touristic Măxineni
  , aflat pe raza comunei Măxineni se poate constitui într-o zonă agroturistică, dispunând de un astfel de potenţial şi anume: Mănăstirea Măxineni (ctitorită de Matei Basarab), lacul şi amenajarea piscicolă din zonă,  tradiţiile populare.

  Arealul turistic Ianca – Movila Miresii

  Arealul turistic Ianca – Movila Miresii
  care dispune de un bogat potenţial turistic natural oferit de: Lacul Sărat „Movila Miresii” (Lacul Iazu) ce poate fi valorificat sub aspect balneo-terapeutic, precum şi lacurile cu apă dulce de la Ianca, Plopu şi Lutu Alb pretabile unor amenajări piscicole.

     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">