Consilii judetene

  JUDEŢUL TELEORMAN

  Cuvânt înainte

  Cu începuturile pierdute în negura veacurilor, Teleormanul, străvechiul teritoriu de la  extremitatea sudică a spaţiului geografic românesc, atestă, prin neîntreruptele semne pe care le-a transmis de-a lungul timpului printre codrii seculari–permanenţa pe aceste meleaguri, dar şi locul distinct, bine definit, al teleormănenilor în geografia spiritualităţii românesti. Pornind de la considerentul că acest spaţiu din proximitatea confluenţei Oltului cu Dunărea, o provincie culturală deosebit de bogată în tradiţii şi în resurse, este mai puţin cunoscut decât îl îndreptăţesc, atât valoarea personalităţilor din istoria şi cultura sa, cât şi realizările contemporanilor, vă transmit invitaţia de a ne cunoaste şi prin intermediul acestui ghid. Îmi exprim speranţa că după parcurgerea acestei “cărţi de vizită” ne veţi înţelege mai bine, ne veţi deveni mai apropiaţi, veţi fi musafirii nostri, pe care-i asteptăm cu drag, în spiritul tradiţionalei ospitalităţi românesti.


  Liviu Nicolae DRAGNEA, Presedintele Consiliului Judetean Teleorman


  Prezentare generală

  Situat în sudul ţării, în provincia istorică Muntenia, Judetul Teleorman se învecinează cu judeţele Olt (vest), Argeş şi Dâmboviţa (nord), Giurgiu (est). Limita de sud, formată de Dunăre, corespunde frontierei cu Bulgaria. Teritoriul judeţului aparţine Câmpiei Române, cu altitudini de 20 m în sud şi 175 m în nord. Principalele ape curgătoare sunt Dunărea, Oltul, Vedea, Teleormanul, Călmăţuiul şi Glavaciocul, iar dintre apele stătătoare (lacuri, bălţi, iazuri) cea mai mare este Balta Suhaia. Alexandria, reşedinţa judeţului este aşezată la intersecţia principalelor drumuri comerciale din sudul ţării, Roşiorii de Vede este unul dintre cele mai vechi târguri din România, important centru comercial şi nod feroviar, Turnu Măgurele este port la Dunăre, cu specific industrial, Zimnicea este port la Dunăre, vechi centru de export al cerealelor, Videle este un oraş nou, într-o zonă de extracţie a petrolului.

  TURISMUL

  Accesul în judeţ este excelent din toate direcţiile principale (Bucureşti, Piteşti, Craiova), atât pe calea ferată, cât şi pe şosea. Apropierea de Capitală (60 km între Bucureşti şi limita estică a judeţului) constituie un avantaj. De asemenea, există posibilitatea trecerii directe în Bulgaria – pietonal sau auto– prin porturile Turnu Măgurele şi Zimnicea, care dispun de serviciu ferry–boat.

  Activităţile de agrement

  Activităţile de agrement, în special cele de week–end, sunt favorizate de numărul mare de zile senine, de precipitaţiile reduse, iar pădurea (sleaul) de câmpie, cu o suprafaţă totală de peste 28 mii hectare constituie refugiul ideal în zilele toride de vară. Printre cele mai ”ospitaliere” păduri sunt Vedea/Alexandria, Dandara/Drăgănesti Vlasca, Drăgăneşti de Vede, Roşiorii de Vede, Scrioastea, Brânceni, Păuleasca, Nanov, Trivalea–Mosteni, Lăceni, Slăvesti, Tătărăştii de Sus, Ciolăneşti, Stejaru, Nicolae Bălcescu, Plopii Slăvitesti.

  Ariile naturale protejate

  Ariile naturale protejate, care adăpostesc specii rare aparţinând florei şi faunei de câmpie/luncă, prezintă cel mai mare grad de interes atât pentru iubitorii naturii, cât şi pentru specialişti. Judeţul Teleorman are 5 arii naturale protejate/rezervaţii: Pădurea cu bujori (Troianu), Pădurea Pojorâtele (Drăgăneşti de Vede), Ostrovul Mare (Islaz), Ostrovul Gâsca (Năsturelu) şi Balta Suhaia (Suhaia).

  Drumeţii şi relaxare

  Drumeţii şi relaxare într-un cadru natural, care şi-a păstrat în multe locuri caracterul sălbatic, sunt oferite iubitorilor naturii de Lunca Dunării.

  Pescuitul sportiv

  Pescuitul sportiv se poate practica pe Dunăre (cu braţele secundare Dunărica şi Pasărea) şi în lacuri naturale şi amenajate (iazuri, heleştee), dintre care cele mai mari sunt Suhaia si Făţana. Fauna acvatică are un important potenţial piscicol: crap, somn, ştiucă, şalău, caras – în apele interioare, scrumbie, nisetru, păstrugă, păstrăv de mare, morun – în Dunăre.

  Turismul cinegetic/vânătoarea

  Turismul cinegetic/vânătoarea constituie o oportunitate oferită de fondul cinegetic relativ ferit de o exploatare excesivă, reprezentat de fauna specifică zonei de luncă şi câmpie: iepure, mistreţ, căprioară, vulpe, fazan, potârniche, prepeliţă, păsări de baltă.

  Pelerinaj crestin–ortodox

  Pelerinaj crestin–ortodox la cele 10 mânăstiri ale Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului: Adămeşti (hramul Naşterea Maicii Domnului), Brânceni (hramul Naşterea Sf. Ioan Botezătorul), Crângu (hramul Sf. Galaction), Drăgăneşti Vlasca (hramul Sf. Treime), Năsturelu (hramul Sf. Nicolae), Plăviceni (hramul Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil), Siliştea Gumeşti (hramul Sf. Fanurie), Siliştea Gumeşti (hramul Sf. Pantelimon), Tătărăştii de Sus (hramul Sf. Ecaterina), Ţigăneşti (hramul Sf. Gheorghe).

  Circuitul monumentelor

  Circuitul monumentelor istorice include peste 50 de obiective de interes, dintre care menţionăm: Centrul memorial Marin Preda (Siliştea Gumeşti), Ruinele Curţii boieresti a Bălăcenilor (Balaci), Expoziţia memorială Gala Galaction (Dideşti), Monumentul Proclamaţia de la 9/21 iunie 1848 (Islaz), Ruinele cetăţii medievale Turnu (Turnu Măgurele), Cetatea geto–dacică de tip dava (Zimnicea), Catedrala Episcopală Sf. Alexandru (Alexandria), Foişorul conacului C. Noica (Vitănesti), Tellul gumelniţean de la Bran (Măgura), Monumentul Sarja de la Prunaru (Prunaru/Bujoreni). În acest circuit pot fi incluse si muzeele: Muzeul Judeţean Teleorman (Alexandria), Muzeul Municipal de Istorie Petre Voivozeanu (Roşiorii de Vede) şi Muzeul Sătesc de Etnografie (Drăcsenei).

  Manifestările culturale, economice şi tradiţionale

  Manifestările culturale, economice şi tradiţionale cu potenţial turistic cele mai cunoscute sunt:

  Festivalurile musicale

  Ghiocelul de Aur (muzică uşoară, primăvara) şi Pe deal la Teleormănel (muzică populară, toamna), cu circa 50 de ediţii fiecare.

  Târgurile expoziţionale

  Agralimex (august, agricultură), Flores (mai, flori) şi Târgul gospodarului (toamna, horticultură şi amenajări grădină–spaţii verzi).

  Bâlciurile anuale

  Activităţile comerciale sunt completate cu manifestări culturale şi artistice: Roşiorii de Vede (1–8 septembrie), Alexandria (28 mai–10 iunie si 27–30 august), Turnu Măgurele (15–30 august), Videle (14 septembrie), Orbeasca, Băbăiţa, Drăgăneşti Vlasca, Ciolăneşti, Vârtoapele, Balaci, Dobroteşti, Plopii Slăvitesti, Salcia, Slobozia Mândra, Siliştea, Tătărăştii de Sus, Olteni, Gratia.

  Unităţile de cazare

  Unităţile de cazare sunt in cea mai mare parte noi sau modernizate, totalul locurilor de cazare în judeţ fiind de peste 500, în hoteluri şi pensiuni; multe dintre acestea sunt amplasate lângă obiective turistice cu potenţial natural sau cultural. Posibilităţi de cazare pentru turisti: Alexandria (Hotel Parc, Hotel Red Confort, Hotel Neoturist Universal, Motel Hanul cu Noroc, Motel Riviera), Turnu Măgurele (Hotel Turris), Roşiorii de Vede (Hotel Parc, Hotel Conti MCG), Zimnicea ( Hotel Danubius, Hotel Inter). Mai există două tabere şcolare (total 154 locuri) la Alexandria şi Zimnicea.

     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">