Consilii judetene

  JUDEŢUL BACĂU

  Judeţul Bacău ocupă o
  suprafaţă de 6 606 km2, 
  reprezintă  2,8% din suprafaţa
  ţării şi face parte din categoria judeţelor mijlocii.
  Din punct de vedere al numărului populaţiei care este
  de  752 761 locuitori, este al şaselea ca
  mărime, loc care îl ocupă şi ca putere economică, realizând 4,2% din producţia industrială
  naţională. Amplasarea sa la est de vârful 
  principal al Carpaţilor Orientali, determină un climat temperat
  continental, caracterizat prin veri calde şi relativ seci şi ierni friguroase.
  Din punct de vedere administrativ, judeţul Bacău
  cuprinde 3 municipii Bacău, Oneşti şi Moineşti, 5 oraşe -  Buhuşi, Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic Moldova
  şi T
  ârgu Ocna – şi 79 de comune, oraşul Bacău fiind
  municipiu - reşedinţă de judeţ situat la confluenţa Bistriţei cu Siretul,  vamă renumită în evul mediu, atestat
  documentar încă de acum 590 de ani. Catedrala ortodoxă « ÎNĂLŢAREA DOMNULUI »
  - BACĂU
  , a cărei construire a început în anul 1990, constituie un
  edificiu deosebit de important pentru inima şi sufletul băcăuanilor, care prin
  amplasare, arhitectură şi proporţii reprezintă un impresionant şi reprezentativ
  lăcaş de cult. Aeroportul Bacău a fost deschis traficului aerian public de
  călători şi marfă la data de 1 Aprilie 1946. Cu o pistă de 2.500 m lungime şi
  80 m lăţime şi o suprafaţă totală de peste 200 ha, Bacăul este cel mai mare aeroport
  din zona nord estică a României. Din 1997, Aeroportul Bacău a trecut în proprietatea
  şi administrarea Consiliul Judeţean Bacău, în scopul dezvoltării infrastructurii
  de afaceri din zona adiacentă şi pentru impulsionarea întregii vieţi sociale şi
  economice din regiune.
  Aşa cum se prezintă
  judeţul Bacău, echilibrat din punct de vedere al reliefului, cu un anumit potenţial
  de resurse naturale, beneficiind de un potenţial uman performant - a reuşit să
  cunoască o dezvoltare economică care îl situează ca valoare a producţiei
  industriale pe locul 6 pe ţară , pe locul 8 la 
  investiţii şi pe primul loc în rândul judeţelor Regiunii NORD – EST din
  care face parte. Industria reprezintă principala ramură de activitate a
  economiei judeţului şi are o pondere de 54,5 % din volumul total al activităţii
  economice.
  Varietatea peisajului, staţiunile balneare, monumentele
  istorice şi de artă conferă judeţului Bacău titlul de judeţ-turistic, principalele
  regiuni turistice fiind: Slănic-Moldova, Valea Muntelui, Târgu Ocna şi Poiana
  Uzului.

  Slănic-Moldova

  Oraşul-staţiune Slănic-Moldova este cunoscut ca
  loc de recreere şi de tratament încă din secolul nouăsprezece, primul
  stabiliment balnear din staţiune construindu-se în anul 1827. Amenajarea unui
  domeniu schiabil în cadrul staţiunii Slănic-Moldova, vine să diversifice oferta
  turistică a zonei, lucru de o importanţă deosebită dacă se ţine cont de faptul
  că în toată zona de centru şi sud a Moldovei nu există nici un domeniu schiabil
  amenajat corespunzător. Acest obiectiv, de a se amenaja un domeniu schiabil în
  Staţiunea Slănic-Moldova, se înscrie în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
  a Turismului SCHI ÎN ROMÂNIA, program de interes naţional pentru dezvoltarea
  turismului cu componenta principală “turism pentru practicarea schiului şi a altor
  sporturi de iarnă”.

  Târgul Ocna

  Târgul Ocna supranumit “Oraşul de Sare”
  reprezintă, pe lângă peisajul dominat de munţi şi păduri seculare, o atracţie
  unică datorită minelor de sare exploatate încă din Evul Mediu, într-una din ele
  amenajându-se, la o adâncime de 130 m, un sanatoriu balnear, cel mai mare
  sanatoriu subteran din Europa.  Zona deosebit de pitorească,
  aflată la contactul dintre Carpaţi şi Subcarpaţi, staţiunea montană  oferă un mediu deosebit de bun pentru
  tratamentul balnear şi balneoclimateric, punând la dispoziţia turiştilor
  izvoare cu apa minerală tămăduitoare şi climat de salină deosebit de favorabil
  tratării afecţiunilor asmatice.

  Tescani

  Tescani aduce aminte de numele lui George
  Enescu, marele muzician român care a compus opera Oedip. Casa Mariei
  Cantacuzino, marcantă personalitate a acelor vremuri, adăposteşte Centrul
  Cultural \"Rosetti Tescanu-George Enescu\". În Tescani se organizează annual
  câteva evenimente Tabără internaţională de artă, Gala tinerilor artişti.

  Valea
  Muntelui

  Valea Muntelui, zona din judeţul Bacău care include comunele Asău,
  Agăş, Brusturoasa, Palanca, Ghimeş Faget, şi-a căpătat un strălucit renume atât
  în ţară, cât şi în afara graniţelor prin calităţile bucătăriei specifice, a
  ospitalităţii locuitorilor, obiceiurilor şi porturilor regiunii. Pe aceste
  ţinuturi pitoreşti sunt cei mai iscusiţi meşteri populari, adevăraţi artişti în
  confecţionarea cojoacelor, a costumelor populare recunoscute în întreaga lume,
  a obiectelor reprezentative de artizanat.

  Oneşti

  Când vorbim despre Oneşti
  ne referim la Nadia Comăneci, considerată a fi cea mai bună gimnastă a tuturor timpurilor,
  dar şi la Biserica \"Adormirea Maicii Domnului\", ctitorie a lui Ştefan
  cel Mare şi a fiului său Alexandru (1493 - 1494). În perioada 1993-1994 s-au
  efectuat lucrări de consolidare-restaurare cu prilejul împlinirii a 500 de ani
  de la întemeierea Bisericii \"Adormirea Maicii Domnului\" , iar în anul
  2004 s-au încheiat lucrările de pictură interioară în tehnica fresca realizate
  de pictorul Grigore Popescu. În incinta bisericii funcţionează Muzeul de
  Cultură şi Artă Religioasă, înfiinţat în anul 1994, cu un patrimoniu cultural
  important: icoane, obiecte de cult şi cărţi vechi religioase (secolele XVII-XIX).
     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">