Muzee

  COMPLEXUL NAŢIONAL MUZEAL CURTEA DOMNEASCĂ


  Str. Justiţiei, nr. 7, cod 130017, Târgovişte
  Tel.: 0245-613.946; Fax: 0245-612.877
  contact@muzee-dambovitene.ro; www.muzee-dambovitene.ro

  Program vizitare

  Program de vizitare pentru muzeele din Targoviste: Marti-Duminica - 9-19; Luni: închis; Program de vizitare pentru muzeele din judeţ: Miercuri-Duminica - 9-17, Luni, Marţi: închis


  COMPLEXUL MUZEAL CURTEA DOMNEASCĂ

  Str. Calea Domnească, nr. 181, Târgovişte, Tel.: 0245-613.278, Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Întinsă pe 29.000 mp, Curtea Domnească reprezintă cel mai bine păstrat ansamblu aulic medieval de pe teritoriul României. A funcţionat cu intermitenţă timp de peste trei veacuri (1396-1714), ca reşedinţă şi scaun domnesc pentru 33 de voievozi, începând cu Mircea cel Bătrân şi încheind cu Constantin Brâncoveanu. Reprezentative pentru arhitectura şi arta românească, monumentele Curţii Domneşti – Turnul Chindia, Palatul Domnesc, Biserica Mare Domnească, Casa Doamnei Bălaşa, Biserica Sfânta Vineri, Biserica Paraclis, Fortificaţiile Curţii Domneşti, Poarta de Sud, Baia Domnească, Foişorul Brâncovenesc – oferă posibilitatea cunoaşterii unui capitol din istoria şi arta medievală a României.

  MUZEUL DE ARTĂ TÂRGOVIŞTE


  Calea Domnească, nr. 185, Târgovişte, Tel.: 0245-613.946, Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Muzeul de Artă posedă un patrimoniu deosebit de valoros de artă românească: pictură religioasă, fresce şi icoane, mobilier de epocă precum şi opere de artă modernă şi contemporană semnate Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Gabriel Popescu, Vasile Blendea, Tanţi Iliescu-Mihăilescu, Sava Henţia, Gheorghe Tatarăscu.


  MUZEUL DE ISTORIE TÂRGOVIŞTE


  Calea Domnească, nr. 189, Târgovişte 
  Tel.: 0245-617.221; Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Prima parte a expoziţiei cuprinde dovezi materiale şi spirituale ale existenţei populaţiei geto-dacice, ceramică şi figurine neolitice, tezaurul de monede din argint thassiene şi macedonene din secolele II si I i. Hr. de la Căprioru, tezaurul de monede dacice de la Adânca. Sunt evidenţiate apariţia şi formarea statelor feudale româneşti, realizându-se o scurtă incursiune în formarea statului feudal Ţara Românească, şi continuând cu alegerea Târgoviştei drept reşedinţă voievodală, de către Mircea cel Bătrân. Spaţiul rezervat domnitorilor Vlad Ţepeş, Petru Cercel, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, este ilustrat cu obiecte de artă decorativă, frescă brâncovenească, carte veche, ornamente tipografice, xilogravuri, lapidariu provenit de la Palatul Potlogi, care demonstrează efortul depus de către voievozi pentru dezvoltarea culturii medievale.


  MUZEUL TIPARULUI ŞI CĂRŢII ROMÂNEŞTI VECHI


  Str. Justiţiei, nr. 7, cod 130017, Târgovişte
  Tel.: 0245-613.946; Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Muzeul este structurat pe săli, ce reprezintă activitatea tipografică atât târgovişteană, de la început (secolul al XVI – lea) cât şi a celorlalte centre tipografice apărute ulterior în Moldova şi Transilvania (secolele XVII, XVIII) şi culminează cu editarea primelor ziare cu apariţie regulată (secolul al XIX-lea), când evoluţia cărţii vechi româneşti este încheiată. La ieşirea din ultima sală, în marele hol, vizitatorii pot admira un model de tiparniţă datând din 1778, precum şi o vitrină în care sunt expuse cărţi imprimate în renumite centre culturale europene: Leipzig, Viena, Roma, Amsterdam, Londra, Paris, Polonia ş.a.


  MUZEUL SCRIITORILOR DÂMBOVIŢENI


  Str. Justiţiei, nr. 7, Târgovişte
  Tel.: 0245-613.946; Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Muzeul este structurat în trei mari secţiuni: o primă secţiune reprezentând Evul Mediu, când Târgoviştea era ea însăşi primul centru de cultură al ţării, exercitând influenţe în spaţiul larg românesc; o a doua, cea a poeţilor redeşteptării naţionale, şi cea de-a treia a scriitorilor născuţi la Târgovişte sau aduşi de viaţă prin aceste locuri.


  MUZEUL VASILE BLENDEA


  Str. Grigore Alexandrescu, nr. 24, Târgovişte
  Tel.: 0245-220.461; Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  În opera sa, artistul evocă Târgoviştea cu tradiţiile istorice şi culturale, case, oameni şi locuri, dând dovadă de o intensă sensibilitate şi rafinament artistic. Cităm numai câteva din pânzele sale care l-au legat definitiv de Târgovişte: “Clopotniţa de la Curtea Domnească” (1933) şi Târgovişte: “Clopotniţa de la Curtea Domnească” (1933 şi 1937), “Târgovişte sub zăpadă” (1937), “Biserica Sf. Ionică” (1945), “Intrare la Curtea Domnească” (1949), “Strada Dr. Marinoiu” (1946).


  CASA ATELIER GHEORGHE PETRAŞCU


  Str. Bărăţiei, nr. 24, Târgovişte
  Tel.: 0245-613.946, Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Casa - atelier Gheorghe Petraşcu aminteşte vizitatorului de clipele petrecute de cel care s-a legat prin pânzele sale de Târgovişte, de oraşul care l-a primit în 1922 când şi-a construit aici o locuinţă, oraşul paşnic, patriarhal, care îl atrăgea atât prin istoria sa lăsată pe ruinele Curţii Domneşti, dar şi prin linişte şi calm. Printre cele mai importante tablouri ale sale, se numără: “Intrare la Curtea Domnească din Târgovişte”, Căldăruşă cu cârciumărese”, ”Vedere din Târgovişte”, ”Casă după ploaie”, ”Portret de băiat”, ”Casă la Veneţia”.


  GALERIILE STELEA


  Str. Stelea, nr. 4, Târgovişte
  Tel.: 0245-220.458; Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Spaţiul expoziţional al Galeriilor Stelea este special amenajat pentru expoziţii temporare. Totodată, clădirea adăposteşte expoziţia de etnografie şi artă populară, ce cuprinde cele mai valoroase produse ale tradiţiei rurale dâmboviţene, remarcându-se cu precădere ţesăturile, ceramica din centre de olărie azi dispărute, cât şi arta lemnului unde un loc de frunte îl ocupă lăzile de zestre.


  ANSAMBLUL BRÂNCOVENESC POTLOGI

  Potlogi, jud. Dâmboviţa, Tel.: 0245-613.946, Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Construit de domnitorul Constantin Brâncoveanu în anul 1689, Palatul Brâncovenesc de la Potlogi reprezintă cel mai autentic şi mai preţios monument de arhitectură civilă românească medievală, deoarece păstrează înfăţişarea şi proporţiile iniţiale, nealterate. Planul palatului este expresiv, îmbinând rolul de locuinţă cu cel de reşedinţă domnească somptuoasă – subliniat prin creşterea numărului şi dimensiunilor camerelor cu destinaţie aulică şi prin sporirea bogăţiei elementelor decorative, în acord cu noile veleităţi, gustul şi pretenţiile domneşti.


  CASA MEMORIALĂ I. L. CARAGIALE


  I. L. Caragiale, jud Dâmboviţa
  Tel.: 0245-613.946; Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Reînfiinţată în anul 1979, într-o casă construită în stil rustic, Casa Memorială \"Ion Luca Caragiale\" adăposteşte mărturii scrise ale vieţii şi activităţii marelui dramaturg, născut la Haimanale, care au rolul de a aduce în atenţia vizitatorului viaţa cu frământările şi împlinirile sale, ale geniului dramaturgiei româneşti. Muzeul prezintă vizitatorului mărturii documentare, cărti în ediţii princeps, fotografii, afişe, mobilier de epocă, obiecte personale, afişe artistice ale pieselor lui I. L. Caragiale, jucate pe mari scene ale lumii: New York, Londra, Roma, Milano, Tokio, Paris.


  MUZEUL DE ETNOGRAFIE PUCIOASA


  Pucioasa, Str. Primăverii, nr. 1, jud Dâmboviţa
  Tel.: 0245-613.946; Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Cunoscută şi sub numele de Casa Mihai Dobrescu, clădirea în care funcţionează muzeul datează din perioada 1880 – 1890. Expoziţia de bază a muzeului prezintă piese etnografice legate de ocupaţiile tradiţionale specifice zonei Pucioasa, Moroieni, Pietroşita, Runcu, Râul-Alb şi Văleni Dâmboviţa. Obiectele din lemn (stâlpi de casă, lăzi de zestre, păpuşare), textile (covoare, ştergare, port), dau o notă artistică aparte, caracterizând specificul etnografic al nordului Dâmboviţei.


  MUZEUL ORĂŞENESC MORENI


  Moreni, Str. Muzeului, nr. 8, jud. Dâmboviţa
  Tel.: 0245-613.946; Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Cele mai interesante lucrări, care fac parte din patrimoniul naţional şi care onorează expoziţia permanentă de la Moreni, sunt: “Cap de ţărancă” de Octav Băncilă, “Peisaj” de Dan Băjenaru, “Secerişul” de I. M. Vâlsan, “Odihna după muncă” de Tiberiu Cercel, “Cărămidărie” şi “Peisaj la munte”, lucrări semnate de Lazăr Nicolae, un portret de “Tânără fată” imortalizat pe panză de Ion Bănulescu.


  MUZEUL ETNOGRAFIC DUMITRU ULIERU


  Pietroşiţa, Str. Joseni, jud. Dâmboviţa
  Tel.: 0245-613.946; Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Înfiinţat de prof. Dumitru Ulieru, muzeul adăposteşte, din anul 1974, o valoroasă colecţie care vorbeşte despre viaţa comunităţii rurale a localităţii în veacurile trecute. Printre cele mai importante exponate, se numără  produse ale artei populare locale – ştergare, scoarţe, piese de port –, Pietroşiţa fiind un important centru de ţesut covoare. De asemenea, sunt prezente în această expoziţie permanentă obiecte ilustrând transportul şi cărăuşia: un car cu osii de lemn, şei de cal şi de măgar, sănii pentru cărat lemne, coşuri, cobiliţe.


  CASA ATELIER GABRIEL POPESCU


  Vulcana Pandele, jud. Dâmboviţa
  Tel.: 0245-613.946; Fax: 0245-612.877

  Prezentare

  Întreaga activitate artistică şi pedagogică desfăşurată de gravorul şi desenatorul Gabriel Popescu, întemeietorul învăţământului gravurii în România, este cuprinsă şi bine ilustrată prin exponatele din muzeul de la Vulcana-Pandele. Printre cele mai importante lucrări ale sale, se numără: “Vârful cu dor”, după Mirea; “Tezeu părăsind pe Ariadna”, după Fr. Ehrmann; Bustul lui Falguičre, după Rodin; “Portretul Marthei Canazin”.


   

     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">