Muzee

  MUZEUL MARAMUREŞULUI

  Muzeul Maramureşului este un complex muzeal cu dominant etnologică – Muzeul Etnografic cu expunere pavilionară şi Muzeul Satului Maramureşean, dar şi cu secţii de istorie – arheologie, istoria culturii şi memorialistică, ştiinţele naturii, conservări „in situ”. Ţara Maramureşului de altădată, cu tradiţii seculare, cu biserici de lemn, adevărate bijuterii de arhitectură populară, cu monumentalele porţi din lemn sculptate în relief – este cel mai bine ilustrată într-o sinteză cuprinzătoare a zonei, în Muzeul Satului Maramuresean. Prin structura tematică, elaborată pe baza unor cercetări minuţioase ale zonei, muzeul creează impresia unui sat cu specific zonal, care a evoluat de la cel de tip „răsfirat şi risipit” prin roirea nucleelor la unul de tip adunat. Expoziţia în aer liber prezintă arhitectura ţărănească din zonă prin monumente (case şi anexe gospodăreşti) pe tipologii, aşa cum s-au păstrat pe parcursul veacurilor al – XVI-lea şi următoarele până în contemporaneitate. Cea mai veche construcţie conservată în muzeu este biserica, datată în secolul al XVI-lea, a cărei origine este în satul Criciova din Maramureşul din dreapta Tisei. Aici sunt restaurate printre cele mai vechi monumente de arhitectură din România şi din Europa Centrală, majoritatea acestora fiind datate cert cu inscripţii în limba română cu caractere chirilice sau în limba latină, săpate în lemn, toate pe parcursul secolelor al XVI-lea, al XVII-lea şi al XVIII-lea.

  Expozitia de Etnografie

  Muzeul de Etnografie este o expoziţie permanentă de etnografie şi artă populară fiind structurată pe principalele categorii ale culturii populare. Este cunoscută publicului vizitator în special prin valoroasa colecţie de măşti populare, colecţia de icoane pe lemn din secolele al XVII-lea – al XVIII –lea şi prin frumoasele covoare maramureşene vegetale. Aşadar, prin cele două componente, Muzeul Satului Maramureşean şi Expozitia de Etnografie oferă publicului o imagine de ansamblu asupra culturii şi civilizaţiei populare maramureşene.

  Sectia de Istorie a Muzeului Maramureşului

   Sectia de Istorie a Muzeului Maramureşului expune piese arheologice din paleoliticul superior, neolitic, depozite de bronzuri: seceri, fibule, topoare cu disc şi spin, săbii, brăţări ornamentate etc., toate descoperite în zonă. Ceramica arheologică şi fotografii de la locul descoperirilor completează spaţiul expoziţional. O atracţie deosebită o prezintă armele albe şi de foc capturate de maramureşeni în luptele cu tătarii (1717).Mai multe vitrine şi panouri prezintă viaţa economică şi social-culturală a Sighetului şi a Maramureşului din Evul mediu până în contemporaneitate, un spaţiu amplu fiind dedicat documentelor Marii Uniri din anul 1918, contribuţia maramureşenilor la istoria poporului român.

  Sectia de Ştiinţele Naturii

  Sectia de Ştiinţele Naturii păstrează cea mai valoroasă şi bogată colecţie de floră a Maramureşului celebrul „Herbar Ing. Arthur Coman” cu peste 16.000 de planşe, precum şi apreciate colecţii de faună, macromicete, dar şi mineralogie etc. În spaţiul destinat vizitatorilor este organizată o expoziţie tematică permanentă cuprinzând multe rarităţi. Aria de reprezentare este cea a Depresiunii Maramureşului.

  Muzeul Culturii Evreieşti din Maramureş

  Muzeul Culturii Evreieşti din Maramureş – Casa Memorială Elie Wiesel. Muzeul adăposteşte mobilier de epocă specific comunităţii evreieşti locale, prezentarea personalităţii lui Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru pace pe anul 1986. Trei încăperi prezintă specificul evreilor din zonă prin obiecte muzeale, documente, obiecte de ritual etc. Un spaţiu special este destinat tragediei evreilor în Holocaust, când au fost deportaţi din zonă circa 38.000 de persoane, majoritatea omorâţi în lagăre.

  Casa muzeu Dr. Ioan Mihalyi de Apşa

  Casa muzeu Dr. Ioan Mihalyi de Apşa conservă patru încăperi cu mărturii de epocă într-o formă neschimbată din viaţa şi activitatea Academicianului Ioan Mihalyi de Apşa, în altele fiind organizate expoziţii de istoria culturii. La parter este galeria de artă.


  Str. Piaţa Libertăţii, nr.15,  Sighetu-Marmaţiei


  Tel./Fax: 0262 311.521


  e-mail: muzeulmaramuresului@yahoo.com


  Muzeul Satului, Sectia de Etnografic, Muzeul Wiesel


  Program: luni închis, deschis zilnic între orele 10.00-18.00


  Sectia de Istorie, Sectia de Ştiinţele Naturii, Casa Muzeu Mihalyi de Apşa


  Program: deschis luni-vineri între orele 08.00-16.00


   

     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">