Muzee

  MUZEUL NAŢIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

  Informaţii practice

  Adresa: B-dul Dacia, nr. 12, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010402, Telefon: 004 (021) 212 58 45; 004 (021) 212 96 52; 004 (021) 212 58 46, Fax: 004 (021) 212 96 52; 004 (021) 212 58 46; 004 (021) 212 96 54, E-mail: relatii@mlr.ro, Web: în reconstrucţie

  Program de vizitare

  Marţi-Duminică: orele 9.00-17.00; Luni: închis

  Acces

  Cu trenul (Staţia Gara de Nord); cu maşina (Piaţa Romană); cu autobuzul – 126, 131, 168, 226, 300, 301, 331, 368 (Staţia Piaţa Romană); cu troleibuzul – 79, 86 (Staţia Piaţa Romană); cu liniile expres – 783 (Staţia Piaţa Romană)

  Servicii

  Bibliotecă pentru cercetare, deschisă specialiştilor; librărie; fotografii de arhivă; ghidaj; închirieri spaţii; activităţi educaţionale interactive; proiecţii multimedia.

  Utilităţi

  Cafenea literară; restaurant; gradină de vară; parcare.

  Scurt istoric

  Apariţia Muzeului Literaturii Române este strâns legată de crearea, pe lângă Uniunea Scriitorilor, a unui fond documentar Eminescu, donat de scriitori, cu ocazia sărbătoririi centenarului naşterii poetului naţional, în 1950. Dumitru Panaitescu-Perpessicius a reuşit să întemeieze Muzeul Literaturii Române pornind de la fondul documentar al Uniunii Scriitorilor, în colaborare cu personalităţile celebre ale vieţii literare româneşti, printre care: Tudor Vianu, Şerban Cioculescu, Jacques Byck, Tudor Arghezi, Mihai Beniuc, Victor Eftimiu. Cu un colectiv restrâns de specialişti, instituţia era menită, în viziunea primului ei director, să devină un institut de cercetare care să reînvie pulsul vieţii literare româneşti. Din 1970 sediul muzeului se află în Bd. Dacia, nr. 12 (fostă Str. Fundaţiei). Cunoscută în istoriile oraşului Bucureşti sub numele de Casa Kreţulescu, situată în centrul capitalei (Piaţa Romană), clădirea este printre puţinele construcţii din Bucureşti în stil arhitectural neoclasic. Ea a fost reconstruită parţial, iar recent a fost renovată şi restaurată în întregime, pe baza planurilor arhitectonice iniţiale.

  Muzeul astăzi

  Muzeul Literaturii Române este astăzi o instituţie culturală naţională, modernă, europeană. Este primul muzeu interactiv din România – deschis şi dinamic – promovând un produs cultural inedit, adecvat secolului XXI, care oferă accesul rapid la o cantitate mare de informaţie, într-un format vizual atractiv. Noua imagine a Muzeului Naţional al Literaturii Române corespunde cerinţelor de cultură, educaţie şi divertisment ale publicului contemporan român, dar şi european.

  Noul proiect expoziţional

  Principala motivaţie a noului proiect expoziţional şi muzeal este legată de dinamizarea relaţiei dintre publicul vizitator şi produsele culturale oferite de Muzeul Naţional al Literaturii Române. Din punct de vedere conceptual, s-a pornit de la ideea de a reinventa discursul expoziţional muzeal literar, conform ultimelor evoluţii tehnologice europene în domeniu. Conceptul proiectului propune o alternativă modernă la discursul „încremenit în vitrină”, prin tehnologii digitale multimedia asociate (computere, sisteme audio-video: monitoare touch, ecrane cu plasmă, aplicaţii multimedia) şi traducerea integrală a conţinutului informaţiei în limba engleză. Scopul noului proiect expoziţional a fost de a reda muzeul generaţiilor tinere, expoziţia permanentă fiind centrată pe ideea de joc, imagine şi text. Publicul vizitator este invitat să interacţioneze în mod direct, nemediat cu obiectele expuse. Muzeul actual nu mai este un loc rigid, oarecum tabu, ci, dimpotrivă un spaţiu de creativitate, destindere şi relaxare.

  Colecţii

  Muzeul Naţional al Literaturii Române deţine peste 300.000 de piese, organizate în peste 300 colecţii (sec. XV-XX) cuprinzând: manuscrise – scriitori români (M. Eminescu, I. Creangă, V. Alecsandri, L. Blaga, I. L. Caragiale, T. Maiorescu, T. Vianu, P. Zarifopol, N. Stănescu, V. Voiculescu, I. Vinea, Al. Macedonski, C. Olăreanu, P. Creţia etc) şi străini (M. Proust, Th. Mann, P. Valery, G. Papini, G. Ungaretti, K. Bo etc); carte veche şi rară; documente istorico-literare; fotografii originale de epocă, lucrări de artă plastică (grafică, pictură, sculptură); periodice; obiecte şi mobilier memorial din sec. XIX-XX; înregistrări audio video.

  Evenimente

  Specialiştii departamentului Relaţii Publice/Programare organizează o mare diversitate de evenimente culturale ce au deja tradiţie şi care fac din Muzeul Naţional al Literaturii Române o instituţie vie: „Rotonda 13” (din 1972) - una dintre cele mai spectaculoase manifestări culturale desfăşurate vreodată sub auspiciile muzeului; „patronată” ani de-a rândul de inegalabilul Şerban Cioculescu, cu un real succes de presă şi de public şi la care au participat multe dintre numele cu blazon ale breslei, „Rotonda 13” constituie astăzi un spaţiu de dezbatere a celor mai fierbinţi, delicate sau spinoase teme ale actualităţii istorico-literare; discuţiile au fost coordonate o perioadă de Dan C. Mihăilescu, iar în prezent sunt conduse de Alexandru George; Teatrul Manuscriptum - spectacole inedite de teatru (din 1972); Lansările de carte prilejuiesc întâlnirea publicului cu personalităţi ale literaturii contemporane de talia unor Nicolae Manolescu ori Eugen Negrici; Gala Premiilor Manuscriptum, manifestare care promovează valorile culturale contemporane; Cenaclul de la Muzeu, moderat de Daniel Cristea Enache şi Tudorel Urian; Simpozioane literare; Seri de literatură şi muzică; Cinemateca literaturii; Dezbateri literare; Întâlniri cu scriitorii; Conferinţe pe teme culturale; Expoziţii lunare dedicate comemorării celor mai importanţi scriitori români (manuscrise, fotografii, obiecte) etc.

  Publicaţii

  Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române este o structură tânără, fondată în 1994 de o echipă redacţională care a preluat experienţa acumulată la redactarea şi tipărirea în şaisprezece volume a Operei eminesciene. Produsul promovat de Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române este o îmbinare între cartea de importanţă excepţională prin conţinutul ei literar şi cartea bibliofilă, obiect de artă. De asemenea, Muzeul Naţional al Literaturii Române editează publicaţia Manuscriptum – revistă trimestrială de documente literare inedite, cu apariţie neîntreruptă din 1970.

  Filiale

  Muzeul Naţional al Literaturii Române are în custodie următoarele muzee memoriale, organizate într-o reţea internă proprie: Muzeul Memorial Tudor Arghezi, Bucureşti; Muzeul Memorial George şi Agatha Bacovia, Bucureşti; Muzeul Memorial Liviu şi Fanny Rebreanu, Bucureşti; Muzeul Memorial Ion Minulescu – Claudia Millian, Bucureşti; Muzeul Memorial Ciorănescu, Moroeni, judeţul Dâmboviţa; Casa Memorială Mihail Sadoveanu, Vânători, Neamţ.

  Programe educaţionale

  Atelierele de la Muzeul Naţional al Literaturii Române au debutat în septembrie 2007. Încă de la început au reprezentat o alternativă educativă non-formală şi creativă de petrecere a timpului liber a elevilor cu vârste cuprinse între 10 şi 15 ani. Tematica atelierelor este de natură literară, în strânsă legătură cu expoziţia permanentă a MNLR, pe baza manuscriselor şi a obiectelor aflate în patrimoniul muzeului, dar şi în funcţie de programa şcolară, de scriitorii studiaţi în şcoală. Tematica se schimbă lunar. Atelierele pot cuprinde grupe a câte 15 elevi fiecare şi se desfăşoară în Sala Creion, de marţi până sâmbătă, conform programărilor.

  Proiecte culturale

  Din 2004 începe conexiunea europeană a Muzeului Naţional al Literaturii Române, o dată cu înfiinţarea Departamentului Proiecte Culturale Multimedia care a derulat proiecte culturale de cooperare, de largă anvergură europeană, naţională şi regională, începând cu proiectul EuroLiteraTur - expoziţie interactivă multimedia şi sfârşind cu proiectul U.R.M.E. - Urban Remembrance and Memory of Europe.

  Reţele

  Promotori: Reţeaua Tematică Muzee Literare Româneşti (MLR. NET): o structură tematică informală de cooperare a peste 80 de muzee şi case memoriale literare, organizată pe cele 8 regiuni de dezvoltare ale României; Reţeaua Naţională a Muzeelor din România (RNMR): prima reţea culturală instituţională din România (alcătuită din peste 40 de instituţii publice sau private cu activitate în domeniul muzeal) cu reprezentativitate naţională, afiliată la Networking of European Museum Organisation.
     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">