Muzee

  MUZEE ÎN CONSTANŢA


  MUZEUL DE ISTORIE NATIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE CONSTANŢA

  Adresa: Piaţa Ovidiu  nr.12, 900745, Jud. Constanţa, România, Tel./Fax: 0241-618.763, minaconstanta@gmail.com, www.minac.ro, Intrarea: 11

  COMPLEXUL ARHEOLOGIC HISTRIA

  Adresa: Localitatea Istria, 907155, Jud. Constanţa, România, Tel./Fax: 0241-618.763, Intrarea: 7 lei muzeu; 7 lei cetate

  EDIFICIUL ROMAN CU MOZAIC

  Adresa: Piaţa Ovidiu, 900745, Jud. Constanţa, România, Tel./Fax: 0241-618.763, Intrarea: 5 lei

  MUZEUL ARHEOLOGIC CARSIUM HÂRŞOVA

  Adresa: Str. Revoluţiei  nr.27, 905400, Oras Hârşova, Jud. Constanţa, România, Tel./Fax: 0241-871.033, Intrarea: 8 lei

  COMPLEXUL ARHEOLOGIC TROPAEUM TRAIANI ADAMCLISI

  Adresa: Str. Muzeului, Localitatea Adamclisi 907601, Jud. Constanţa, România, Tel./Fax: 0241-854.653, Intrarea: 7 lei muzeu, 7 lei monument

  MUZEUL ARHEOLOGIC AXIOPOLIS CERNAVODĂ

  Adresa: Str. Ovidiu  nr.19, 905200, Oras Cernavodă, Jud. Constanţa, România, Tel./Fax: 0241-487.170, Intrarea: 5 lei


   Program pentru toate obiectivele - sezon-zilnic 9:00-20:00 - extrasezon-zilnic 9:00-17:00; luni şi marti închis


  COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINTE ALE NATURII

  Complexul Muzeal de Ştiinte ale Naturii este situat în municipiul Constanţa, secţiile muzeului fiind amplasate în două locaţii spectaculoase şi foarte uşor accesibile vizitatorilor. Acvariul este situat pe faleza Cazinoului din Constantţa, B-dul Elisabeta nr.1. Delfinariul, Planetariul, Observatorul Astronomic, Microrezervaţia şi Expoziţia de Păsări Exotice şi de Decor sunt amplasate pe o suprafaţă de circa 9 hectare, foarte aproape de staţiunea Mamaia, într-un cadru natural superb ce oferă vizitatorilor posibilitatea de relaxare şi agrement, B-dul Mamaia nr.255.

  Delfinariul

  Delfinariul din Constanţa şi-a început activitatea la 1 iunie 1972, fiind primul Delfinariu public din ţara noastră precum şi prima formă muzeistică de acest gen şi din Sud-Est-ul Europei, la acea dată. Prin expoziţiile pe care le realizează, prin ghidajele şi activităţile de educaţie ecologică pe care le desfăşoară, biologii-muzeografi încearcă să împartă cu vizitatorii o parte a cunoştinţelor acumulate în urma orelor de studiu şi de lucru cu delfinii şi leii de mare.

  Acvariul

  Acvariul - Constanţa, prima secţie a CMSN amplasat la malul mării pe faleza Cazinoului, este şi primul acvariu public din România. Spaţiul expoziţional este destinat prezentării expoziţiei permanente de faună şi floră acvatică în 57 de bazine, dar şi expoziţiilor temporare cu tematici de biologie şi ecologie acvatică.

  Păsări exotice şi de décor

  Expoziţia Păsări exotice şi de decor, îmbogăţită an de an, oferă vizitatorilor posibilitatea de a se recrea într-un mod plăcut şi instructiv. Colecţia noastră reuneşte 15 specii de păsări exotice care corespund unui număr de peste 150 exemplare.

  Microrezervaţia

  În cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Constanţa, începând cu anul 1985 a intrat în circuit public o Microrezervaţie care se întinde pe o suprafaţă de cca 4 ha din care 2 ha reprezintă luciu apă cu vegetaţie palustra. Patrimoniul acestui obiectiv deţine avifaună acvatică (pelicani, lebede, raţe şi gâşte sălbatice), avifaună terestră (păuni, fazani) şi mamifere (mufloni, cerbi lopătari, căpriori), care se regăsesc în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi Rezervaţia Negureni. Mare parte din aceste exemplare sunt monumente ale naturii şi specii rare cu o reprezentare tot mai redusă în biotopurile naturale.

  Planetariul

  Ca o fereastră deschisă permanent spre cer, Planetariul din Constanţa este ca un \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"far\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" la malul Mării Negre, fiind primul obiectiv din Complexul Muzeal de Ştiinte ale Naturii. Demonstraţia de planetariu este o proiecţie pe o boltă artificială a unui cer înstelat. Planetariul dispune de o cupolă cu diametrul de 8 m şi o capacitate de 80 de locuri. În holul Planetariului, poate fi vizitată o expoziţie cu tematică de astronomie.


  MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ

  Prin specificul său, oraşul Constanţa, oraş turistic, oferă vizitatorilor români sau străini prin Muzeul de Artă Populară o imagine de ansamblu asupra spiritualităţii poporului român, ca spaţiu de sinteză a creaţiei artistice populare. Muzeu etnografic de cuprindere naţională, ilustrează prin structurile sale, unitatea culturii populare din Dobrogea cu aceea a celorlalte provincii româneşti, datorită fondului originar comun precum şi permanenţei legăturilor în timp şi spaţiu cu românii din toate zonele etnografice ale ţării. Colecţiile muzeului s-au constituit prin achiziţii de patrimoniu ce s-au efectuat sistematic conform unui plan bine structurat din punct de vedere documentar, artistic şi zonal şi s-au finalizat prin alcătuirea unui patrimoniu de cuprindere naţională de peste 16.000 de piese. Expoziţia de bază a muzeului cu caracter permanent este organizată pe genuri ale creaţiei populare (ceramică, lemn, metal, textile, scoarţe, port popular, podoabe, icoane pe lemn şi sticlă etc) şi în cadrul acestora pe zone etnografice, avându-se în vedere mai multe criterii ţinând de latura ştiinţifică a documentării, nivel artistic, unicitate. La parterul muzeului sunt etalate icoane pe sticlă din cele mai cunoscute ateliere rurale şi urbane ale Transilvaniei (Nicula Gherla, Şcheii Braşovului, Maierii Albei Iulii, Mărginimea Sibiului, Făgăraş) datând din sec. XVIII – XIX. Tematica iconografică cuprinde reprezentări ale ciclurilor – cristologic – Naşterea, Botezul, Plângerea, Învierea, mariologic (Adormirea Maicii Domnului, Încoronarea Fecioarei, Maica Domnului îndurerată) şi sfinţii patronimici. Deasemeni sunt expuse icoane pictate în tempera pe suport de lemn apreciate ca valori patrimoniale excepţionale, altele ca valori deosebite. Ca datare, colecţia de icoane pe lemn se încadrează secolelor XVII, XVIII, XIX iar ca atribuire stilistică se încadrează şcolilor medievale târzii româneşti, ruseşti (în care se înscriu şi cele specifice atelierelor ruso-lipoveneşti) sau greceşti (care au influenţat şi unele ateliere ale românilor balcanici). Dintr-o bogată colecţie de ceramică ilustrând unitatea morfologică a principalelor tipuri de vase de uz, decor sau ceremonial sunt expuse piese cu rol statornic în sistemul de decorare a interioarelor ţărăneşti. Ceramica de Valea Izei (Maramureş), Vama (Oaş) – se remarcă prin tehnica sgrafitării motivelor florale, vegetale, astrale. Deasemeni pot fi admirate vase de ceramică smălţuită din diverse alte centre ale Transilvaniei (Braşov, Sibiu, Zalău, Bistriţa, Turda), Olteniei (Horezu, Oboga) – cu compoziţii ornamentale bazate pe geometrie. Exponatele din lemn prezentate la etajul clădirii sunt unelte şi ustensile din industria casnică textilă, piese de inventar pastoral sau de recuzită ceremonială şi se remarcă printr-un decor perfect acordat caracteristicilor materialului lemnos.       Prelucrarea artistică a metalelor este pusă în evidenţă printr-un grupaj de recipiente de uz gospodăresc lucrate din aramă prin ciocănire – specifice Dobrogei şi părţii de sud a României, din cositor, alamă. Holul mare de la etajul clădirii a fost rezervat ţesăturilor mari din lână, din categoria scoarţelor, multe datate 1849, 1862, decorate în câmpul central cu motivul arborelui vieţii,  vopsite vegetal. Patru dintre sălile muzeului sunt destinate prezentării tipologiei costumului popular de sărbătoare, pe mari provincii româneşti  (Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Transilvania, Dobrogea) şi cu variantele zonale. Se remarcă tipurile de costume de femeie: cu 2 catrinţe, fotă sau vâlnic, maramă, ştergar de cap sau cepse şi unitatea concepţiei estetice care nu exclude varietatea decorativă a portului popular românesc exprimată în bogăţia de forme, fantezia ornamentală şi cromatică. Expoziţiile temporare organizate lunar, pe o anumită tematică aduc în atenţia vizitatorilor valori patrimoniale deosebite stocate în depozitele muzeului. Deasemeni, prin standul cu vânzare li se oferă posibilitatea achiziţionării unor obiecte confecţionate de meşterii populari din toată ţara. Trebuie precizată şi valoarea de monument de arhitectură a clădirii muzeului, înălţată în ultimul deceniu al secolului XIX, fiind destinată a servi iniţial ca sediu al vechiului Palat Comunal. Se păstrează neafectate, din acea perioadă decoraţia exterioară şi plafonul pictat la unei săli de şedinţă, aflate la etajul clădirii.


  Adresa: B-dul Tomis, nr. 32,  Constanţa, Jud. Constanţa, Tel./Fax: 0241-616.133, muzeuetno@yahoo.com


                             


     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">