Primarii

  Câmpulung Moldovenesc

  Aşezată la o altitudine de
  620 m, localitatea este străjuită de jur-împrejur de munţi împăduriţi,
  crenelând orizontul. Oraşul ocupă o poziţie centrală în ţinutul Obcinelor
  bucovinene, la distanţe apropiate aflându-se Vatra Dornei, Gura Humorului, Mănăstirea
  Humorului, Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea Moldoviţa. Amplasat la poalele Rarăului,
  udat de apele râului Moldova şi cu un climat tipic subalpin, aerul ozonat, a
  atras numeroşi turişti chiar de la începutul sec. al XIX-lea. Iernile lungi şi
  bogate în zăpadă, verile răcoroase şi umede, pădurile de conifere şi apropierea
  de masivele Rarău şi Giumalău favorizează dezvoltarea permanentă a oraşului ca staţiune
  climaterică şi turistică. Prima atestare documentară este un hrisov al lui
  Alexandru cel Bun de la 1411. În evul mediu aici a fost centrul Ocolului
  Câmpulung, care cuprindea 13 sate de pe văile Moldovei, Bistriţei şi Dornei.
  După 1775 localitatea s-a dezvoltat datorită exploatărilor miniere şi
  forestiere, care au adus în zonă numeroşi colonişti de pe întreg cuprinsul
  imperiului, devenind târg. Astăzi doar zona centrală mai poartă amprenta
  perioadei austriece, prin construcţiile anterioare anului 1918. Oraşul
  Câmpulung Moldovenesc se desfăşoară astăzi pe o distanţă de cca. 12 km în lungime
  şi se situează în partea central – vestică a judeţului Suceava, în depresiunea
  cu acelaşi nume de pe cursul mijlociu al râului Moldova. Cu toate că oraşul
  este aşezat în inima zonei muntoase, două importante artere de comunicaţie
  transcarpatice - rutieră şi feroviară - care leagă nordul Moldovei cu
  Transilvania nordică, îl fac uşor accesibil. Câmpulung Moldovenesc ca şi
  împrejurimile sale, are câteva obiective turistice interesante. Turistul sosit în
  oraşul de la poalele Rarăului, dacă va voi să cunoască ceea ce are specific
  această zonă şi care reflectă strădaniile şi creaţiile oamenilor în decursul
  existenţei lor milenare, va trebui negreşit să facă un popas pentru a vizita
  Muzeul “Arta Lemnului”– singurul de acest gen din România sau colecţiile
  particulare cum ar fi cea de artă populară bucovineană “Ion Grămadă”, colecţia
  de linguri din lemn “Ion Ţugui”, Expoziţia de sculptură în lemn a sculptorului
  Ion Maftei. Există şi o serie de muzee săteşti, printre care cele huţule din
  Breaza de Sus, Paltin sau Moldoviţa. Oraşul poate constitui un punct de plecare
  pentru adevărate călătorii la vestitele monumente istorice din Obcinile
  Bucovinei, cu valoare de unicat în întreaga lume, mănăstirile medievale cu
  frescă exterioară Moldoviţa, Suceviţa, Putna, Humor şi Voroneţ constituind o
  atracţie turistică deosebită. De asemenea, oraşul Câmpulung Moldovenesc este situat
  nu departe de minunata zonă montană Rarău - Giumalău. Teritoriul acesta
  cuprinde un şir de munţi şi văi care rivalizează în frumuseţe cu oricare
  regiune muntoasă din lume. Marea atractivitate a peisajului decurge din
  diversitatea şi complexitatea structurii sale, ce conferă regiunii calitatea
  unui veritabil muzeu geologic natural. Astfel, relieful oferă imagini fascinante,
  cu treceri de la culmile domoale ale obcinilor la masive greoaie, precum Giumalăul
  sau la piscurile zvelte şi dantelate ale aflorismentelor calcaroase, aşa cum
  sunt cele din masivul Rarău. Ţinutul este în cea mai mare parte acoperit de
  păduri de conifere şi foioase, străbătut de ape repezi şi înţesat de monumente
  ale naturii şi rezervaţii naturale geologice, forestiere şi floristice. Dintre
  acestea amintim rezervaţiile geologice: Cheia Moara Dracului, Clipa triasică de
  pe Pârâul Cailor, Cheia Lucavei şi Stânca Piatra Pinului; rezervaţia floristică
  Fâneţele montane de la plaiul Todirescu; rezervaţii forestiere: Codrul secular
  de la Slătioara, Pădurea seculară Giumalău şi rezervaţia mixtă Pietrele Doamnei
  - Rarău. Dealtfel, pădurea a jucat un
  rol însemnat în toponimia, onomastica, heraldica (steme), sfragistica (peceţi),
  în civilizaţia acestor locuri şi în creaţia populară de aici. Vechea pecete a câmpulungenilor
  reprezenta un tăietor de lemne ce dobora un brad cu toporul. Există pe aceste plaiuri
  arbori multiseculari, molizi candelabri, ce împodobesc peisajul. Natura
  locurilor a sensibilizat sufletul oamenilor, încât prin pitorescul ei se îmbină
  armonios cu obiceiuri şi datini, cu măiestria podoabelor din portul
  localnicilor. Într-un ţinut ca al Câmpulugului, în care dăinuie atâtea comori
  naturale, istorice, culturale şi artistice, a fost firesc să vieţuiască şi unul
  dintre cele mai bogate şi nealterate fonduri etnografice şi folclorice din
  zonă. Mărturii despre cântece şi dansuri, arta portului popular şi alte
  meşteşuguri artistice se găsesc şi astăzi în multe vetre ale satului
  bucovinean. Foarte interesante şi de un farmec deosebit sunt festivalurile de
  folclor şi manifestările periodice cu caracter folcloric din mai toate
  localităţile bucovinene. Întâlnim aici spectacole însoţite de târguri ale
  meşterilor populari şi expoziţii de artă populară, precum şi sărbători rituale
  prilejuite de hramurile bisericilor şi mănăstirilor din Obcinile Bucovinei. Un
  loc aparte în peisajul cultural câmpulungean îl ocupă Festivalul Internaţional Întâlniri
  bucovinene, ajuns la a XVII-a ediţie, recunoscut ca cel mai mare festival de
  folclor din Europa. Bucovina este un ţinut care de veacuri este un model de convieţuire
  inter-etnică, istoria alcătuind aici un adevărat mozaic de neamuri care au
  reuşit să trăiască împreună fără conflicte etnice majore: români, germani,
  huţuli, polonezi, ucraineni, ruşi, lipoveni, evrei, armeni, ţigani. În
  Bucovina, spune Anna Danielewicz, poetă din Silezia Inferioară, oamenii
  “considerau că, de vreme ce vecinul vorbeşte o altă limbă şi are altă religie,
  este evident că aşa trebuie să fie şi este un lucru normal. Nimeni nu se
  considera mai presus, pentru că mai presus era Dumnezeu.” Aici, foştii
  locuitori, strămutaţi, în timpul celui de-al doilea război mondial, în ţările
  lor de origine, simt nevoia să se întoarcă, dacă nu altfel, măcar în cadrul
  unor festivaluri ca acesta, iniţiat de bucovinenii din Polonia, în anul 1990,
  şi care reuneşte formaţii ale bucovinenilor din Polonia, Ungaria, Ucraina şi
  România. Oferta turistică atât de bogată a zonei Câmpulung Moldovenesc este
  susţinută de o importantă reţea de structuri de primire, formată din hoteluri
  de una, două şi trei stele, moteluri, pensiuni, cabane, şi ferme agroturistice,
  case particulare şi case de vacanţă.


     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">