Primarii  Primăria Bicaz

  Prezentare generală Bicaz

  Legătura cu reşedinţa judeţului, Municipiul Baia Mare, se face pe drumul judeţean Bicaz - Hideaga - Baia Mare. Cel mai apropiat oraş este Cehu Silvaniei din judeţul Sălaj, iar legătura spre Satu Mare, Carei, Oradea se face pe linia Bicaz - Babta - Supur.

  Relief

  Principala formă de relief o constituie dealurile cu pante între 8 - 20 grade. Solul este prielnic pentru agricultură, cea mai mare parte cultivându-se cu plante din cultura mare precum: grâu, orz, ovăz, porumb.

  Clima

  Comuna Bicaz are o climă temperat continentală, cu temperaturi medii anuale de 6 - 80C. Luna cea mai rece este ianuarie, având o temperatură medie de -150C, iar luna cea mai caldă este iulie, având temperature medie de 200C.

  Resurse naturale

  Resursele naturale de care dispune comuna, sunt agricultura şi silvicultura, satele comunei păstrând un aspect rural. Localitatea Bicaz este atestată documentar din anul 1461 ca făcând parte din domeniul aparţinând urmaşilor familiei Dragoş din Maramureş.

  Comuna Bicaz

  Comuna Bicaz cuprinde satele: Bicaz, Corni, Ciuta şi se întinde pe o suprafaţa de 2919 ha din care, 124 ha intravilan şi 2795 extravilan. Comuna cuprinde 624 gospodării, 3 grădiniţe, 3 şcoli generale, postul de poliţie, căminul cultural cu biblioteca comunală, având peste 7500 volume. Staff-ul comunei Bicaz este compus din: Primar Dr. Mitre Dorin, Viceprimar Noje Alexandru Vasile, Secretar Iosif Vasile, Contabil Dominan Marcela, 9 consilieri comunali. Edilii comunei sunt preocupaţi de ridicarea zonei din punct de vedere economic şi social, crearea de locuri de muncă, atragerea de investitori din ţară şi de peste hotare. Proiecte de investiţii: Alimentarea cu apă potabilă, Alimentarea cu gaz metan, Reţeaua de canalizare, Reparaţii şi modernizări de drumuri, Construcţia şcolii din Bicaz.

  Economia comunei Bicaz

  Principalele preocupări şi activităţi ale locuitorilor comunei, sunt legate de agricultură şi de creşterea animalelor, ramuri specifice zonei. Dintre obiectivele turistice se remarcă Biserica din lemn – Bicaz, construită în anul 1723. Pe teritoriul comunei sunt activi mai mulţi agenţi economici privaţi, cum ar fi: S.C. VERDA S.R.L., A.F. DEAC, S.C. COT STEFAN. Domenii care prezintă interes pentru investitori: Cultivarea terenului
  agricol, Prelucrarea şi valorificarea produselor agricole, Creşterea animalelor, Prelucrarea lemnului, Agroturismul rural. Suntem interesaţi de atragerea de fonduri, de iniţierea şi realizarea unor programe de dezvoltare regională, cooperarea cu firme şi comunităţi locale din ţările UE, în condiţiile legii. Aşteptăm investitori din ţară şi din U.E. Argumente: comuna Bicaz este situata la 60 km de municipiul Baia Mare, care dispune de aeroport, gara CFR, transport auto de marfă şi persoane în toate direcţiile. Dispunem de forţă de muncă calificată, mai ieftină decât în ţările UE, Acces la servicii publice: salubrizare, etc, Acces la utilităţi: telefon, cablu TV, internet, gaz, etc., Alte facilităţi.


     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">