Primarii

  Primăria BACĂU, ROMÂNIA


  Jud. Bacău


  Str. Mărăşeşti  nr.6


  Tel.: +40 234 581.849; Fax: +40 234 588.757


  E-Mail: contactprimarie@primariabacau.ro


  www.primariabacau.ro


   


  CUVÂNT ÎNAINTE


   


  Dragă  călătorule,


   


  Poposeşte fie şi pentru o clipă în Bacău, oraşul de pe Bistriţa. Vei descoperi o ospitalitate tipic moldovenească, oameni blânzi şi calzi. Vei trăi un moment de magie într-un spaţiu ale cărui valori s-au infiltrat în cele mai înalte sfere ale spiritualităţii. Vei păşi pe străzi însufleţite de paşii celor care au trudit cu pana, cu vioara, cu braţele, cu mintea şi sufletul ca astăzi, despre Bacău, să se vorbească la superlativ.


  Când paşii îţi vor fi obosit de atâta umblat, aşează-te preţ de o clipă pe banca pe care, mai deunăzi, George Bacovia născocea minunate versuri. Sau dă o fugă până la teatrul care-i poartă numele. Dacă nu-ţi plac comediile de pe scenă, ascultă-i pe menestreii de la Filarmonică interpretându-l pe George Enescu, şi el fiu al acestor meleaguri.


  Când vei vrea să-ţi aşezi capul pe o pernă vei găsi suficiente locuri prin oraş şi prin împrejurimi înconjurate de ape liniştite şi verdeaţă. Iar de vei vrea să respiri aerul tare al munţilor, la nici o oră distanţă te aşteaptă Slănicul - Moldovei. Ori poate vei dori să cobori în măruntaiele munţilor şi atunci musai trebuie să ajungi la Salina de la Târgul - Ocnei, veche de când e lumea.


  Oameni cu frica lui Dumnezeu, băcăuanii s-au îngrijit mereu de cele sfinte. De vei vrea să te reculegi o mulţime de biserici şi mănăstiri cu picturi şi icoane din cele mai iscusite ţin porţile deschise. În toată Moldova vei găsi asemenea locaşuri. În Borzeştiul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, în ţinutul Neamţului, în Ţara Bucovinei.


  Călătorule, ai multe de văzut în acest oraş şi prin împrejurimile sale. Oamenii te aşteaptă cu braţele deschise, căci aşa s-au învăţat în răstimpul celor aproape 600 de ani de când s-au aşezat pe aceste meleaguri. În alte vremuri, cei asemeni ţie veneau cu plutele, pe Bistriţa. Astăzi, poţi ajunge cu maşina, cu trenul sau cu avionul, cum îţi este mai comod.  Multe vor mai fi de povestit, călătorule, despre aceste meleaguri. Ţi-om mai spune când vei sosi pe la noi. Pofteşte când vrei, călătorule, noi suntem aici.


   


  Primar


  Romeo STAVARACHE


   


   


  POZIŢIA  GEOGRAFICĂ


  Municipiul Bacău, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume, este situat în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 km în amonte de confluenţa Siret-Bistriţa, în zona de contact a Colinelor Tutovei cu cele două culmi subcarpatice Pietricica-Barboiu.


  Matematic, se află la interferenţa meridianului de 26ş55\' longitudine estică cu paralela de 46ş34\' latitudine nordică, învecinându-se cu comunele Hemeiuşi şi Săuceşti, în nord, cu comuna Letea Veche, în est, la sud, cu comuna Nicolae Bălcescu, iar în vest, cu comunele Luizi-Călugăra, Măgura şi Mărgineni.


  Între aceste limite oraşul ocupă o suprafaţă de 4186,23 ha, fiind situat la altitudini de 151-181 m.


  SCURT  ISTORIC


  Deşi prima atestare documentară o găsim în privilegiul comercial acordat de Alexandru cel Bun negustorilor din Lvov (6.10.1408), originea oraşului se pierde în negura timpului. Cert este că la sfârşitul secolului al XIV-lea, Bacăul era o aşezare urbană bine închegată, una din cele mai prospere din sudul Moldovei, având importante atribuţii militare şi comerciale. În privinţa începuturilor târgului lipsesc datele sigure. Sunt mai multe legende. Originea oiconimului Bacău este pusă pe seama termenului maghiar bako (de la ungurul Bako din Călugăra), ipoteză susţinută şi de Iorgu Iordan: bako - călău, nătâng, neghiob. Respingând provenienţa maghiară a termenului, Haşdeu înclina către o etimologie turanică iar Nicolae Iorga, pentru una slavă: stră-slavul bâc = zimbru, taur, bour.


  Primele vetre de locuire identificate au fost în zona Curţii Domneşti, liceul Gh. Vrânceanu, strada Ion Luca, nuclee ale viitorului oraş, principale centre polarizatoare pe tot parcursul sec. IX - XVII/XVIII. Abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Bacăul începe să fie menţionat pe hărţi, informaţiile privind poziţia şi evoluţia sa teritorială devenind mai clare.


  În 1816, era localizat aproximativ în perimetrul actualei zone centrale, având o singură grupare liniară - Uliţa Mare - cu orientare nord-sud, în lungul drumului Adjud-Piatra Neamţ. Spre vest, limita nu depăşea strada Bradului, iar la est, drumul sării. În prima jumătate a secolului al XIX-lea oraşul se va extinde mult spre nord şi spre sud-est, ulterior, datorită construcţiei căii ferate (1872) şi a Podului de Fier, peste Bistriţa, devenind evidentă tendinţa de extindere pe direcţie est-vest.


  MONUMENTE  ŞI  OBIECTIVE  TURISTICE


  Oraş industrial şi al serviciilor, Bacăul beneficiază şi de un diversificat potenţial turistic, în cea mai mare parte antropic. Fiecare din clădirile reprezentative ale oraşului prin valenţele istorice, culturale şi arhitecturale, dar şi parcurile, grădinile, lunca Bistriţei pot căpăta valenţe turistice printr-o promovare corespunzătoare. În prezent Bacăul este doar un punct de tranzit în marile circuite naţionale.


  O primă categorie de obiective este reprezentată de biserici, marea majoritate a acestora datând din secolele XVIII - XIX:


  ·Biserica Sf. Precista (str. 9 Mai, nr. 48) - monument istoric de importanţă naţională, este cea mai veche construcţie din Bacău. Ctitorie a lui Alexăndrel, unul din fiii lui Ştefan cel Mare, a fost construită la sfârşitul secolului al XV-lea, din piatră, în stilul moldovenesc. Împreună cu Turnul-locuinţă şi Curtea domnească formează Complexul medieval, înconjurat de un zid din cărămidă, ce păstrează arhitectura feudală.


  ·Biserica Sf. Ierarh Nicolae (Bd. Unirii, nr. 4) - a fost construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea de căminarul Pavel Cristea şi de protoiereul Ioan Enache Petrovici. Paraclisul a fost zidit în 1871, iar pictura a fost efectuată în 1897 de un pictor necunoscut. În imediata vecinătate au fost descoperite ruinele unei bisericuţe datând din perioada lui Ştefan cel Mare sau din primele decenii ale secolului al XVI-lea, ocrotite azi, reprezentând un important obiectiv turistic al municipiului.


  ·Biserica Catolică (str. Ana Ipătescu, nr. 4) - monument de arhitectură, datând din prima jumătate a secolului al XIX-lea a fost construită de enoriaşii din Bacău cu ajutorul financiar din partea împăratului Imperiului Habsburgic. De o parte şi de alta a bisericii se află statuile Sfântului Francisc de Assisi şi a Sfântului Iosif. În prezent acest edificiu este completat de noua Catedrală, o prezenţă impunătoare, cu o arhitectură modernă.


  De asemenea, casele memoriale - Vasile Alecsandri (str. George Apostu, nr. 3),  George Bacovia (str. George Bacovia, nr. 13), Nicu Enea (str. Nicu Enea, nr. 31), incită curiozitatea, introducându-te parcă într-o altă lume, de mult apusă.


  Universul ştiinţific, literar şi artistic este completat printr-o suită de edificii, fiecare cu specificul său:


  ·Muzeul Judeţean de Istorie Iulian Antonescu;


  ·Muzeul de Ştiinţele Naturii cu mai multe secţii: Secţia Ştiinţele Naturii (Parcul Cancicov), Observatorul Astronomic (str. Trotuş nr.8), Vivariul (str. Popa Şapcă nr. 3);


  ·Expoziţia permanentă de Artă (str. Nicolae Titulescu nr. 23);


  ·Galeriile de Artă (str. Mărăşeşti, nr. 12);


  ·Teatrul “George Bacovia” se detaşează prin bogăţia elementelor decorative, fiind dotat cu o sală de spectacole cu o capacitate de 330 de locuri, decorată în stil italian;


  ·Centrul de Cultură şi Artă George Apostu este cea mai tânără instituţie de artă din municipiu, al cărei scop declarat îl reprezintă promovarea valorilor culturale.


  Potenţialul turistic al oraşului e completat prin existenţa celor două parcuri - Cancicov şi Trandafirilor, a Insulei de agrement, a Parcului de la Gherăieşti şi, mai recent, de pista de karting Selena Motor Sport, una din cele mai performante din ţară.


  De asemenea, unicitatea specificului turistic al municipiului Bacău, este dată de prezenţa în intravilan, a unei arii naturale protejate, Lacul Bacău II, sit Natura 2000, cu o suprafaţă de 202 ha, ce adăposteşte peste 147 specii de păsări,  fiind o zonă extrem de importantă în cadrul culoarului de migraţie est - european.


   


   

     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">