Primarii

  PRIMĂRIA ORAŞULUI SLĂNIC MOLDOVA

  Str. Vasile Alecsandri, nr. 4, Tel.: 0234-34.81.19, Fax: 0234-34.88.29, E-mail: primaria_sl@yahoo.com, Web: www.primariaslanicmoldova.ro

  … “La Slănic - Perla Moldovei, Să ajungi nu-i greu, Să bei lacrimi din izvoare, Si
  te-ntorci mereu”…

  Primar Ec. Şerban Andrei

  Geneza staţiunii Slănic Moldova

  Slănic Moldova – Perla
  Moldovei – a fost binecuvantată de Dumnezeu cu izvoare pline de sănătate, cu păduri
  neatinse de mână de om, ce răspândesc aer curat oamenilor de pretutindeni. Din inima
  munţilor prin care lupi singuratici străbat cărări, cerbi mândri îşi poartă regeşte
  coroana, mistreţi cu colţi de argint rup liniştea misterioasă a pădurilor, izvorăsc
  lacrimi de apă limpede, ce se revarsă năvalnic peste stâncile golaşe. Au fost fascinanţi
  de aceste meleaguri, vânători legendari care au colindat codrii seculari în căutarea
  trofeelor vânătoreşti, regi şi regine, capete luminate ale istoriei şi civilizaţiei
  româneşti. În doar cei 250 de ani de viaţă, Slănic Moldova a avut o istorie tumultuoasă
  care a lăsat în urmă amprente adânci. Războaiele aprige au distrus valor  şi vieţi omeneşti, dar nu au distrus niciodată
  spiritul şi pofta de viaţă a muntenilor din aceste locuri. Ei au reconstruit ce
  tunurile reci au răpus la pământ, au fost uniţi şi mândri şi au crezut în
  destinul lor fericit. În tot acest timp, staţiunea a devenit un simbol naţional,
  o perlă din lanţul Staţiunilor Internaţionale. Pentru ca acest mic colţ de rai
  să dăinuie în timp, e nevoie de oameni motivaţi şi fermi. Dumnezeu a fost bun şi
  a dat ţinutului aceşti oameni. Ei iubesc aceste meleaguri, le ocrotesc şi le dezvoltă
  armonios, au visuri măreţe de viitor şi cred în destinul acestei perle. Despre Slănic
  Moldova primele mărturii ne sunt date de hrisovul dat de Constantin Cehan Racoviţă
  – 1 ian. 1757. Cea mai veche dată asupra acestor locuri se citează pe la începutul
  sec. XVIII-lea, când alcătuia una din marile proprietăţi ale domnitorului
  Constantin Cehan Racoviţă, fiul domnitorului Mihai Racoviţă, unii din domnii fanarioţi
  care au domnit când în Moldova, când în Muntenia; numele acestei localităţi s-a
  dat după numele cursului de apă ce o străbate de-a lungul ei – pârâul Slănic, la
  care s-a adăugat şi Moldova, spre a-l deosebi de Slănicul Prahovei.
  Descoperind primul izvor de apă cu gust sărat şi înţepător, Serdarul Mihalache Spiridon
  a fost interesat de aceasta, a trimis la analize apă şi, convins de importanţa acesteia,
  a continuat căutările, descoperind, un an mai târziu şi izvoarele nr. 3, 4 şi 5.
  Începând cu anul 1808, cu învoirea domnitorului Scarlat Calimachi, se strămută aici
  12 familii de ţărani de la ocnele de sare, care să îngrijească de cele două case
  mici construite pentru cei care veneau la tratament şi la băi.

  Amplasare geografică şi căi de acces

  Supranumită şi Perla Moldovei, staţiunea Slănic
  Moldova este amplasată în partea de sud-vest a judeţului Bacău, la o altitudine
  de 530 m pe versantul estic al Carpaţilor Răsăriteni, respectiv munţii Nemira,
  ce fac parte din lanţul Trotus-Oituz, într-o depresiune îngustă, străbătută de Pârâul
  Slănic. Oraşul este situat la 46°17’ latitudine nordică,  26°37’ longitudine estică. Din punct de vedere
  al distanţelor faţă de căteva principale municipii, Slănic Moldova se afla la
  86 km faţă de municipiul Bacău, 210 km faţă de municipiul Iaşi, 160 km faţă de
  municipiul Braşov, 350 km faţă de Cluj, 330 km fatţă de Bucureşti. Deşi nu se
  află la intersecţia unor căi de comunicaţie majore, are legături bune cu orice
  localitate din ţară. D.N. 12 B, care tranzitează localitatea, face
  legătura cu ruta Oneşti- Tg. Ocna-Ciceu şi D.N. 11A Oneşti-Adjud cu D.N. 2 E85
  Bucureşti-Suceava-Siret. Legatura cu oraşele din Transilvania este asigurată
  prin D.N. 12A şi D.N. 11 Oneşti- Oituz-Braşov. Gara Salina din Tg.Ocna facilitează
  legăturile cu celelalte oraşe prin intermediul căilor ferate electrificate, din
  linia principală de cale ferată (500) ce leagă capitala de nordul Moldovei, se
  ramifică la Adjud linia secundară Adjud-Ciceu, care străbate Carpaţii
  Răsăriteni de-a lungul văii Trotuşului. Prin Ciceu se face legatura cu oraşele
  din Transilvania. Aeroportul din Bacău poate deservi  deplasarea călătorilor în cadrul reţelei
  aeriene naţionale, iar prin intermediul aeroportului Otopeni, cu reţeaua
  aeriană internaţională. Mai nou, aeroportul din Bacău asigură o linie aeriană
  directă cu oraşele din nordul Italiei, cu escală la Timişoara.

  Oferta turistică

  Pentru
  staţiunea Slănic Moldova, potenţialul îl constituie calitatea apelor, înalta
  lor valoare terapeutică şi capacitatea corespunzatoare a debitelor, apreciate
  ca rezerve, calitate ce a imprimat staţiunii un profil balnear, de tratament al
  afecţiunilor digestive, ale glandelor anexe, ale aparatului respirator, boli de
  nutriţie şi de metabolism. Fondul balnear al staţiunii are un specific aparte,
  unic în Europa, găsindu-se pe o zona relativ restransă o mulţime de izvoare
  variate în ceea ce priveşte compoziţia, concentraţia, complexitatea chimică şi
  efectele terapeutice. Staţiunea Slănic Moldova este renumită pentru izvoarele sale
  de ape carbonate, bicarbonatate, uşor sulfuroase, clorate, sodice, hipertonice,
  hipotonice şi oligominerale Slănic Moldova asigură tratament pentru tulburări digestive
  (gastrite cronice hipo şi hiperacide, ulcere gastrice şi duodenale, la un
  interval de cel puţin 3 ani de la faza dureroasă, afecţiuni stomacale
  postchirurgicale, colite cronice atipice, colon inflamabil, constipaţie cronică),
  boli hepatobiliare (dischinezie biliară, colicistită cronică cu sau fără
  calculi, stări postoperatorii în boli ale ficatului), boli metabolice şi nutritionale
  (diabet melitus, forme uşoare şi intermediare, obezitate), boli ale rinichiului
  şi boli urinare (stări de după tratamentul infecţiilor urinare, acolo unde nu
  au existat leziuni sau dereglări renale). Cura externă cu apele minerale de la
  Slănic Moldova ajută la tratamentul bolilor reumatismale degenerative şi
  diartritice, al celor cardiovasculare şi respiratorii (astmă alergică,
  traheobronşite cronice, rinosinuzite cronice, emfizem pulmonar), tratamentul
  bolilor endocrine (stări prepubertale la copii hiperreactivi), al bolilor
  ginecologice (sindrom ovarian menopauză). Pentru cura internă cu apă minerală se
  recomandă izvoarele nr.l, nr.8 şi 8 bis (aflate în acelaşi pavilion) şi
  izvoarele nr. 1 bis, nr.3 şi nr. 10 (aflate într-un alt pavilion). Aici există
  instalaţii pentru băi calde în cadă cu apă minerală, instalaţii pentru terapie
  respiratorie (aerosoli şi inhalaţii), electroterapie şi hidroterapie, bazine
  pentru kinetoterapie, mofete, instalaţii pentru tratamentul anumitor boli
  vasculare periferice, şi pentru gimnastică medicală. Pacienţii pot ajunge cu
  autocarul la Târgu Ocna (18 km), unde există un sanatoriu balnear subteran, cu
  un microclimat de salină. Staţie de îmbuteliere a apei minerale. Staţiunea dispune
  de numeroase hoteluri şi vile, de un complex sanatorial, etc. Sunt folosite
  diverse tipuri de proceduri care vizează atât cura internă cu ape minerale;
  aerosoli şi inhalaţii cu ape minerale şi substanţe medicamentoase, băi cu apă
  minerală încălzită, hidroterapie, kinetoterapie, electroterapie, cultură fizică
  medical, cât şi tratament.


     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">