Primarii

  DROBETA TURNU SEVERIN

  Drobeta Turnu Severin, str. Maresal Averescu, nr. 2, Tel: 0252-314.379; Fax: 0252-316.317, www.primariadrobeta.ro

  Cuvânt înainte

  Drobeta Turnu Severin este cel mai frumos oraş de la Dunărea ţării noastre, graţie aşezării lui pe cea mai înaltă şi largă terasă dunăreană şi desigur graţie particularităţii sale arhitectonice: un amfiteatru dispus armonios, aproape musical, plăcut echilibrului şi elansat cât să domine panoramic grandoarea fluviului. Oraşul nostru freamătă şi respiră istorie şi viitor, este un loc al deschiderii, un loc din care au pornit şi în care s-au afirmat mari personalităţi ale României. Noul oraş construit pe vatra fostelor cetăţi romane şi medievale, ale căror vestigii se văd şi astăzi te invită la o călătorie fie ca turist, om de afaceri sau simplu trecător unde pot fi vizitate vestigii precum: Castrul Drobeta, Piciorul Podului lui Traian, Cetatea Medievală, Castelul de Apă. Parcul Natural Porţile de Fier, care urmăreşte cursul Dunării pe o lungime de 140 km este un patrimoniu ştiinţific şi peisagistic cu o largă reputaţie internaţională, cu cea mai veche istorie geologică din Europa, cu cel mai mare şi vechi defileu al unui fluviu din Europa. Toate acestea alături de ospitalitatea recunoscută a localnicilor fac din Drobeta Turnu Severin un important centru de atracţie turistică din sud-vestul României.
  PRIMAR, Av. Constantin Gherghe

  PREZENTAREA ORAŞULUI DROBETA TURNU SEVERIN

  Destinul european al Severinului este urmarea directă a aşezării sale geografice, acest spaţiu reprezentând o adevărată punte de legătură între centrul european şi Orientul Apropiat, între nordul continentului şi lumea mediteraneană. Oraşul antic Drobeta şi oraşul modern Drobeta Turnu Severin au păstrat şi păstrează cheia Europei şi a Balcanilor. Pe aici s-au deschis Porţile de Fier pentru ape şi pentru oameni, Drobeta antică şi Drobeta modernă devenind şi simbolul intrării Balcanilor în Europa şi a Europei în Balcani. Dar mai întâi, Drobeta înseamnă începutul neamului românesc, inaugurat prin intrarea lui Traian care aducea cu el cultura română, după cum, peste secole, prin intrarea tot pe aici, la Turnu Severin a regelui Carol I, a pătruns pe pământul românesc lumea occidentală, care vă duce la renaşterea României moderne. Vremurile îndelungate din care vine istoria oraşului au determinat ca teritoriul său să se constituie într-un veritabil şi uriaş muzeu în aer liber. ... Aici a fost teritoriul unor permanente şi originale sinteze de cultură şi civilizaţie, care s-au impus prin hărnicia şi priceperea oamenilor, prin frumuseţea şi bogăţia locurilor.

  Asezare

  Oraş şi port la Dunăre este situat în depresiunea Topolniţei şi a Severinului, în vestul judeţului şi al României pe malul stâng al Dunării. Suprafaţa administrativă este de 6824 ha, din care: 2104,53 ha - intravilan; 4719,47 ha - extravilan. Populaţia 104.557 loc la recensământul din anul 2002; Oraşul este situat pe drumul european 70 la 353 km faţă de Bucureşti, 210 km faţă de Timişoara şi 113 km faţă de Craiova.

  Arii protejate

  Parcul natural Porţile de Fier
  - cuprinde 4 rezervaţii ştiinţifice cu protecţie integrală aflate de-a lungul Defileului Dunării şi Porţilor de Fier până la Schela Cladovei; Rezervaţia paleontologică Bahna-Iloviţa situată pe versantul intramontan Bahna – Orşova, reprezentată prin trei puncte fosiliere de calcare de corali şi briozoare, cu resturi gastereopode bogată şi în vegetaţii; Pădurea Crihala care este formată din frasin şi îmbogăţită în ultimii ani cu tei, stejar, brad, mesteacăn; Parcul General Dragalina cu Cetatea Severinului şi Complexul Arheologic Drobeta aşezate pe taluzull terasei Dunării; Parcul Rozelor care cuprinde sute de soiuri de arbori, arbuşti şi trandafiri; Parcul Muzeului Porţile de Fier se constituie într-o adevărată expoziţie de ruine: ruinele Templelor Române, ruinele Podului lui Traian, ruinele vechii Mitropolii a Severinului, zidurile vechiului Castru Roman.

  Potenţial turistic

  Potenţial turistic datorită patrimoniului cultural şi arhitectural, datinilor şi obiceiurilor: Port la Dunăre; Castelul de Apă care dă identitate oraşului prin aşezarea sa giratorie în axul principal al urbei; Muzeul Porţile de Fier cu secţiile de arheologie şi etnografie, cu parcul din faţa sa, acvariu; Mănăstirea Vodiţa atestată în anul 1371 de Voievodul Vlaicu Basarab; Peştera Topolniţa; Hidrocentrala Porţile de Fier; Ruinele Piciorului Podului lui Traian; Ruinele Templelor Romane; Ruinele vechii Mitropolii a Severinului; Cetatea Medievală a Severinului.

  Atestare documentară

  Prima cetate dacică din piatră descoperită de legiunile romane în perioada anilor 103-105 e.n.; Cetatea Severinului – atestată în anul 272 e.n.; Oraş modern proiectat în anul 1833 din iniţiativa generalului Kiseleff; În 1841 devine capitala judeţului Mehedinţi, iar în 1852 devine municipiu.
  PODUL LUI TRAIAN, construit în numai trei ani (103-105) după planurile aceluiaşi celebru arhitect, Apolodor din Damasc, a fost cea mai îndrăzneaţă lucrare inginerească a antichităţii romane. Opera în premieră de mare complexitate tehnologică (nici astăzi nu i se cunosc în întregime formulele tehnice), acest pod a fost ridicat pe 20 de pile (piloni) din blocuri de piatră, era lung de 1.135 m, lat de 14,55 m şi înalt de 18,60 m, la capete câte un portal monument, din care relicve pe verticală se văd şi azi pe ambele maluri ale Dunării. Pentru partea lemnoasă a construcţiei s-au folosit stejarii de pe 200 de hectare de pădure. Suprastructura podului a fost dărămată din ordinul împăratului Adrian pentru a împiedica trecerea Dunării de catre barbarii nesupuşi. Acest colos făcut pentru o durată în timp, ca liant între civilizaţii, în alte condiţii istorice devenise incomod, o temere pentru oameni, căci nu timpul se teme de eternitate.

  DROBETA TURNU SEVERIN ÎN ZILELE NOASTRE

  O
  raşul Drobeta Turnu Severin se află în
  zona comercială de interes internaţional beneficiind de toate formele de circulaţie europeane: rutier, feroviar, naval cu industrie puternică profilată pe transport naval cu desfacere pe piaţa europeană susţinută de linia de transport naval Marea Nordului – Rhin – Main – Dunăre - Marea Neagră. Se remarcă prezenţa apelor geotermale sulfuroase la Schela Cladovei cu proprietăţi terapeutice recunoscute. Cu această istorie la temelie şi cu ferestrele unui prezent prosper, noul oraş Drobeta Turnu Severin intră în epoca modernă cu faţa spre Dunăre.

     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">