Primarii

  PRIMARIA BREAZA

  Breaza, str. Republicii, nr. 82B, Tel.: 0244-340.508, 340.428, e-mail:primariabreaza@yahoo.com, www.primariabreaza.ro

  Aşezare

  Breaza este poarta de intrare în pitoreasca Vale a Prahovei şi se află la numai 10-15 km de spaţiul montan Bucegi-Baiu, întregind astfel şirul staţiunilor climaterice de la poalele acestuia şi de pe vale. Localitatea este situată în nord-vestul judeţului Prahova, î
  n cea mai mare parte pe podul terasei din dreapta râului Prahova, la o altitudine de 500-550m, la 45 km de reşedinţă, municipiul Ploieşti, 100 km faţă de Bucureşti şi faţă de Braşov la 70 km, pe străvechiul drum de legătură dintre Transilvania şi Bucureşti, folosit astăzi de magistrala feroviară nr. 3 şi şoseaua internaţională E60.

  Cadrul natural

  Marea parte a localităţii este acoperită de vegetaţie arborescentă (livezi şi păduri), ceea ce determină o climă plăcută, cu aer curat şi umezeală suficientă. Influenţa antropică asupra vegetaţiei, vizibilă şi prin marea răspândire a plantelor de cultură, mai ales a pomilor fructiferi, prin amenajarea unor parcuri şi grădini cu scop decorativ, a făcut ca aşezarea să devină un oraş–grădină. Datorită aşezării oraşului, clima este una temperat-continentală, o climă blândă, lipsită de viscol şi geruri năprasnice, fără ceturi şi cu umiditate moderată, ceea ce reprezintă un potenţial important pentru dezvoltarea climatoterapiei şi turismului.
  Aerul de Breaza este comparat deseori cu cel al staţiunii Davos din Alpii Elveţiei, şi rezolvă, spun specialiştii, ceea ce nu rezolvă medicamentele, în cazul celor cu afecţiuni ale aparatului respirator. Această resursă a determinat amplasarea unor şcoli şi a unor stabilimente de sănătate, de importanţă regională sau naţională.

  Scurt istoric

  Despre localitatea Breaza se menţionează prima oară în anul 1431, când domn al Ţării Româneşti era Alexandru I, unul din fiii lui Mircea cel Bătrân. Această menţiune se afla într-un document din anul 1667, care este iscălit şi pecetluit de Elena Cantacuzino prima fiică a lui Radu Şerban. A doua atestare, datează din anul 1503, când registrele braşovene menţionează pe un anume Neagoe din Breaza, aflat la Braşov pentru negoţ.

  Cultura

  În patrimoniul cultural şi istoric al oraşului se păstrează Conacul Toma Cantacuzino situat în parcul oraşului, clădire ctitorită de marele spătar Toma Cantacuzino în secolul XVII cu ajutorul unor meşteri locali, 5 biserici din care 3 sunt monumente de arhitectură: Biserica Sf. Nicolae, ctitorită în 1777 de domnitorul Alexandru Ipsilanti, Biserica Sf. Gheorghe construită la 1830 şi Biserica Schimbarea la faţă construită în anul 1892; Crucea Eroilor de pe dealul Gurga-o cruce impozantă de 11 m înălţime construită în anul 1930 în memoria eroilor căzuţi la datorie în Primul Război Mondial, Monumentul Eroilor (obelisc cu vultur) din Breaza de Jos, tripticele Cinstiţi memoria înaintaşilor din Breaza de Sus şi Capu Câmpului; case de peste 100 de ani care păstrează stilul muntenesc autentic; colecţia de tablouri Barascu. Ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor: dulgheria, rotăria, şindrilăria, fabricarea rachiului, creşterea animalelor şi a păsărilor de rasă, se păstrează până astăzi, în cea mai mare parte.
  În decursul anilor, Breaza şi-a menţinut faima în domeniul broderiei manuale, ţesutului covoarelor şi confecţionării costumelor populare, păstrând valorile culturale precum portul popular şi dansul Ca la Breaza.

  Turism

  Turismul este favorizat de condiţiile de climatoterapie, peisajul plăcut şi poziţia geografică. Capacitatea de cazare este de 435 de locuri în cadrul structurilor de primire turistice, ce oferă condiţii deosebite de cazare, masă şi agrement.
     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">