Primarii

  PRIMARIA ORASULUI GEOAGIU

  Geoagiu, Calea Romanilor, Tel/Fax: 0254-248.880, e-mail: primaria@geoagiu.ro, www.geoagiu.ro

  Cuvant Inainte

  Privit
  din perspectiva timpului care a trecut, cunoscut prin vechea asezare dacică
  Germisara şi atestat documentar din anul 1291,  
  Geoagiu se înfăţişează ca o aşezare care şi-a cucerit un loc în istorie
  şi azi vă aşteaptă să-I cunoaşteţi şi să-I preţuiţi bogăţia, istoria,
  frumuseţea şi potenţialul.
  Aparţin prin naştere acestui spaţiu, iar
  copilăria în Mada natală m-a legat profund de oameni şi de locuri. Apa
  răcoroasă a fântânii mele , drumul şerpuitor spre Geoagiu- Băi şi sunetul
  viorii lui Buţi m-au însoţit pretutindeni, toată viaţa acolo unde m-au purtat
  paşii, iar sărbătoarea Sfintei Marii, la Geoagiu, este fără egal. Sunt mândru pentru
  dezvoltarea Geoagiului din ultimii ani 
  şi nu mă îndoiesc de faptul că, împreună cu locuitorii vrednici ai
  oraşului şi ai satelor aparţinătoare, vom scrie pagini frumoase de istorie contemporană
  şi ne vom împlini vise. Peisajul pitoresc, izvoarele termale şi minerale,
  monumentele istorice sunt punctele de atracţie ale meleagurilor noastre, iar
  împreună cu ospitalitatea şi serviciile oferite de hotelurile şi pensiunile din
  zonă,  vă asigură  alinare sufletului şi odihnă trupului.
  De la începuturi de lume acesta
  a fost un loc binecuvântat în care vă aşteptăm cu inima în palme şi sufletul pe
  masă
  . Vă dorim şedere plăcută la Geoagiu, iar apele Germisarei, închinate zeiţei Bendis, să vă ţină mereu tineri!
  P
  rimar al Oraşului Geoagiu, Ing. Mariş Simion

  Prezentare Generala

  Oraşul este aşezat pe malul drept al râului
  Mureş, la o altitudine de 217 metri,
  într-o
  depresiune format
  ă de ultimele ramificaţii
  ale Munţilor Metaliferi. Este străbătut de râul Geoagiu, a cărui vale se
  îngustează treptat spre izvoare, şerpuind printre versanţi înalţi de 400 - 700
  m. Reţeaua hidrografică bogată (râurile Homorod, Geoagiu şi Mureş), pădurile de
  stejar, fag şi brad - în care se întâlnesc însă şi meri, peri sau cireşi
  sălbatici - contribuie la crearea unui climat aparte. Dar marea bogăţie o
  constituie izvoarele de ape minerale carbogazoase şi termale de la Băcâia şi
  Geoagiu-B
  ăi. Oraşul are o populaţie de peste 6500 de
  locuitori. Aproape jumătate sunt stabiliţi în localitatea de reşedinţă.
  Teritoriul administrativ se întinde pe 15.569 ha (14.589 ha extravilan, 980 ha
  intravilan). Referitor la denumirea localităţii se confruntă două  teorii şi anume, una î
  mpărtăşită de Iorgu Iordan, care afirmă că denumirea provine din
  maghiarul dio nucă, diod nucet, în timp ce un alt învăţat Gustav Kirch susţine
  că este vorba de un loc cu ape minerale calde de la maghiarul gyogy cură. În
  sprijinul primei explicaţii stă Poiana Nucilor, numele unei porţiuni din
  hotarul localităţii Geoagiu, asemănător şi Geoagiu de Sus renumit pentru
  pomicultura sa. Alături de Herculane şi Călan, localitatea Geoagiu se bucură de
  privilegiul de necontestat de a găzdui una din cele mai vechi exploatări termale
  de pe teritoriul ţării, datând din perioada colonizării romane, când staţiunea
  purta numele de TERMAE DODONAE. Mărturii sigure din această perioadă atestă că
  Băile Geoagiu erau cunoscute şi sub numele de THERMAE GERMISARA, care, după
  Prof. Dr. O. Floca, ar fi de origine dacă, germii însemnând căldură, iar
  “sara”, cantitate mare de apă sau cădere de apă.
  În epoca modernă apele termo-minerale de la Geoagiu
  sunt utilizate sistematic, dar mai ales la începutul secolului al XX-lea. Din
  secolul al XIX-lea, anul 1885, o informaţie scrisă afirmă că băile au  fost vizitate de 880 de turişti interni şi 72
  străini, în total 952 persoane. În acea perioadă, băile erau locul preferat al
  voievozilor transilvăneni şi al nobilimii aciuate la curţile acestora. În secolul
  al XX-lea staţiunea ia amploare, astfel că, între cele două războaie mondiale,
  conform Curierului băilor din 1927, aici se construiesc utilităţi balneare
  diferite: bazine, băi la putină în spaţii acoperite, băi de nămol , hotel, vile
  etc., toate fiind  vizitate de numeroşi
  vizitatori şi pacienţi. Din configuraţia băilor de atunci nu s-a mai păstrat
  însă nimic, cu excepţia bazinului mic din incinta ştrandului, astăzi betonat şi
  el.

  Obiective Turistice

  Mereu mai primitor, mai generos, mai elegant, Geoagiu
  vă oferă numeroase oportunităţi pentru un concediu reconfortant, pe care nu-l
  veţi uita curând.
  În repertoriul bogăţiilor si frumuseţilor
  naturale rânduite în decorul Munţilor Apuseni, staţiunea balneoclimaterică
  Geoagiu Băi apare ca un adevărat mărgăritar. Denumirea ce i se atribuie, de dar
  al Metaliferilor, poate fi interpretată, fie ca simbol al varietăţii de bogăţii
  minerale cuprinse în adâncurile pământului, fie ca expresie a multiplelor
  calităţi dietetice-curative ale apelor sale minerale, asociate cu frumuseţile
  odihnitoare ale peisajului natural, ce răsplătesc cu prisosinţă pe oricine vine
  pe aici, pentru că natura a fost nespus de darnică cu aceste meleaguri,
  îmbinând într-un atrăgător decor, în chipul cel mai fericit, tot ceea ce ar putea
  oferi muntele şi marea. Principala atracţie a oraşului o reprezintă turismul
  balnear alături de agroturism şi excursiile şi drumeţiile pentru vizitarea
  celorlalte  obiective turistice care se
  află pe aceste meleaguri. Oamenii de afaceri, administraţia locală şi un mare
  număr de cetăţeni care dezvoltă activităţi de agroturism privesc cu multă
  seriozitate modul în care sunt primiţi turiştii la cazare şi tratament şi se
  străduiesc să le facă sejurul cât mai plăcut pe toată durata lui. Pe teritoriul
  administrativ al oraşului Geoagiu puteţi vizita nu mai puţin de 22 de biserici,
  unele dăinuind din negura vremurilor, sub talpa necruţătoare a timpului şi
  timpurilor, altele, înălţate recent sau în curs de înălţare. În preajma acestor
  coloşi de istorie locală, se ridică noi biserici, care să găzduiască la ceas de
  rugăciune, numărul tot mai mare de suflete evlavioase. Dacă aţi trecut pe la
  Geoagiu şi nu aţi vizitat câteva lăcaşuri de cult, mai vechi sau mai noi,
  ortodoxe sau de alte confesiuni, atunci va trebui să reveniţi curând, pentru a
  vă forma o imagine completă şi corectă despre locurile acestea şi despre
  oamenii lor. Dacii i-au spus localităţii, Germisara (germi-cald, fierbinte;
  sara-apă), iar după colonizare (sec.II d.Ch.) roma­nii au numit-o Thermae
  Dodonae. Sursa folosită de geto-daci a fost descoperită de arheologi în centrul
  unui mamelon de travertine numit Dâmbul Romanilor. Pagus-ul Germisara cuprindea
  în antichitate pe lângă complexul termal, aşezarea civilă, necropolă (ultimele
  două obiective fiind identificate prin cercetare de teren) şi castrul militar
  roman ce a constituit proiectul cercetării sistematice începând din vara anului
  2000. În castru a fost cantonată unitatea militară Numerus Singulariorum
  Britannicianorum, precum şi subunităţi ale Legiunii a XIII-a Gemina (o dovadă
  fiind numeroasele tegulae cu ştampila celor două unităţi). În 1952 Muzeul
  Judeţean Hunedoara a înfiinţat Muzeul Memorial Aurel Vlaicu având ca locaţie
  casa în care a trăit acestai împreună cu familia sa.  Casa adăposteşte o colecţie de obiecte legate
  de activitatea de aviator şi inventator a lui Aurel Vlaicu (1882 - 1913).
  Colecţia cuprinde: un gramofon, un magneton, membrane de telefon, un cazan cu
  aburi construit de Vlaicu, schiţele de proiect referitoare la invenţii
  personale.
  În despicătura spectaculoasă desfăşurată aval de
  localitatea Ardeu se regăsesc Cheile Ardeului. Aici, atracţia exercitată de
  calcarele intens litoclazate asupra apelor este mai ilustrativă ca oriunde.
  Râul Ardeu, la fel de viguros ca Cibul, parcurge cel de-al doilea sector de
  chei ale sale, lung de 500 m.
  Cine
  urcă, pe poteci şerpuitoare, pornite din chiar inima Cheilor Cibului, spre
  vârful crestei Pleşa Ardeului, în intenţia de a o străbate de la est la vest,
  are surpriza, ca după nici 2 km, să sosească deasupra altui sector de chei,
  Cheile Glodului.
  Dacă
  ar fi să alegem un final potrivit pentru periplul nostru prin zona carstică din
  bazinul văii Geoagiu, cred că el ar putea proveni din vizitarea Cheilor Madei,
  adică a îngustării situată la extremitatea vestică a Culmii Pleşa Mare (712 m).
  Importanţa peisagistică, a ferăstruirii în cauză rezultă din particularităţile
  sale morfogenetice şi fizionomice inedite, din desfăşurarea sa spaţială care
  întrece, atât în lungime, cât şi prin energia de relief a versanţilor, pe toate
  celelalte.
  Specific zonei este faptul că atât portul popular,
  care se păstrează în special în satele din zona de munte şi este purtat mai
  ales la sărbători, cât şi dansurile sau celelalte obiceiuri sunt inspirate şi
  au o legătură deosebit de strânsă cu elementele vieţii cotidiene şi, mai ales,
  cu natura înconjurătoare.
     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">