Judetul Dolj

Localitati in judetul Dolj

Beharca
Bratovoiesti
Bucovat
Calafat
Craiova
Valeni

Informaţii generale

Aşezare

În partea de sud-vest a României, la graniţa cu Bulgaria, pe cursul inferior al Jiului, scăldat la sud de apele Danubiului.

Vecini

La vest: Judeţul Mehedinţi, la nord: Judeţele Gorj şi Vâlcea, la est: Oltul, la sud: Dunărea şi Bulgaria.

Suprafaţă

7.414 km2 (respectiv 3,1 % din teritoriul ţării).

Populaţie

756.000 locuitori.

Oraşe

Craiova, reşdinţă de judeţ, cu 310.000 locuitori, veche răscruce de drumuri şi târg pentru schimbul produselor de munte cu cele de câmpie. Alte oraşe: Băileşti, Calafat, Filiaşi, Segarcea.

Relieful

Se prezintă sub forma a două zone distincte, în nord, înălţimile extremităţilor sudice ale Piemontului Getic (ultimele prelungiri), ce corespund Câmpiei piemontale a Bălăciţei, iar la vest, Câmpia Română (Câmpia Olteniei), ce cade în trepte spre sud datorită terasării Dunării, şi în sud, la extremitate, Lunca Dunării (cea mai joasă treaptă de relief), denivelata din loc în loc de şirurile de dune de nisip.

Clima

Este temperat continentală de câmpie, cu veri calde şi ierni moderate, cu număr de zile fără înghet în jurul a 220 pe an, cu vânturi din sud-est, nord-vest, est-vest. Temperatura medie în ianuarie este de -20C iar în iulie 230C.

Cursuri de apă

Sunt reprezentate de Dunăre în extremitatea sudică, cu afluentul Desnăţui şi Jiul, ce străbate de la nord la sud, cu afluenţii Gilort, Motru, Argetoaia, Râznic - pe dreapta, Amaradia - pe stânga.

Atracţii turistice

Rezervaţii şi monumente ale naturii

Pădurea Ciumela de la Poiana Mare (la 5 km de Poiana Mare, pe DN Calafat - Bechet - Cernavodă), rezervaţie forestieră reprezentând o veche pădure de salcâmi, apreciată pentru conţinutul lemnos şi dimensiunile arborilor (unice în Europa). Rezervaţia ornitologică de la Ciupercenii (la sud de Calafat), un însemnat loc de cuibărit pentru multe specii de păsări, fiind singurul loc din lunca Dunării care a rămas neîndiguit. Rezervaţia paleontologică Bucovăţ, în apropierea Craiovei unde se găseşte un vestit punct fosilifer. Rezervaţia de bujori sălbatici de la Pleniţa (la 59 km de Craiova), un unicat în peisajul României. Parcul Romanescu din Craiova, realizat între 1900 - 1903 după planurile arhitectului francez E. Redont. Proiectul a obţinut medalia de aur la Expoziţia de la Paris din 1900. Este unul dintre cele mai mari (90 ha) şi frumoase parcuri din ţară unde pot fi întâlnite sere, un lac cu insule, un pod suspendat, colţ zoologic, statui. Grădina Botanică din Craiova, cuprinde elemente floristice caracteristice Olteniei, o grădină italiană şi o grădină chinezească. Alte rezervaţii şi monumente ale naturii: Pădurea Coşoveni (la 10 km vest de Craiova pe DN 6), este o zonă de vânătoare de fazani şi căpriori, Pădurea Radovan (la 30 km de Craiova pe DN 56), Pădurea Branişte de stejar brumăriu.

Vestigii istorice

Casa Băniei din Craiova, cea mai veche clădire din oraş şi una dintre cele mai vechi de acest gen din ţară. A fost construită în 1699 din iniţiative domnitorului Constantin Brâncoveanu. În prezent adăposteşte Muzeul de Etnografie şi Artă Populară. Casa Glogoveanu din Craiova, clădire din sec. XVIII care a aparţinut boierilor Glogoveni, în care a locuit o perioadă şi Tudor Vladimirescu. Casa Jianu din Craiova, se presupune că ar fi fost ridicată la sfârşitul sec. XVIII de familia Jianu. Fântâna Popova din Craiova, construită de voievodul Matei Basarab (sec. XVII). Fântâna Odobescu situată la bariera Severinului, pe DN 6, construită în 1774. Fântâna Jianu din Craiova (1800). Tradiţia menţionează că aici a poposit vestitul haiduc Iancu Jianu. Alte vestigii istorice: Cula Poenarilor de la Almăj (sec. XVIII), Casa Coţofenilor de la Coţofenii din Faţă (1653), Ruinele Castrului roman de la Răcari (sec I - III d.Hr.), Vestigii arheologice din Neolitic şi Epoca bronzului la Coţofenii de Jos (din cultura Coţofeni).

Edificii religioase

Mănăstirea Bucovăţ (la 5 km vest de Craiova pe DN 55), interesant monument de artă medievală construit între 1506 - 1512, cu refaceri ulterioare. Deţine o cronică murală care este un unicat în ˚ara Românească. Biserica Domnească „Sf. Dumitru” din Craiova, cel mai vechi monument de arhitectură al Craiovei, ctitorie a lui Matei Basarab între 1651 - 1652, pe locul uneia mai vechi, din sec. XV. Mănăstirea Sadova, ctitorită de boierii Craioveşti (sec. XV), refăcută de Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu. Mănăstirea Jitianu, în comuna suburbană Podari, monument din sec. XV, rezidit de Doamna Bălaşa în 1655. Alte edificii religioase: Mănăstirea Segarcea (sec. XVI), Biserica „Sf Ilie” din Craiova (1720), refăcută de Gh. Tăttărescu, Biserica „Sf. Gheorghe Nou” din Craiova (1755), Biserica „Sfinţii Împăraţi” din Craiova (1753), Biserica Madona Dudu din Craiova, construită în 1929 pe locul uneia mai vechi din 1758.

Edificii culturale

Muzeul de artă din Craiova, instalat în Palatul lui Dinu Mihail, construcţie din 1867, după planurile arhitectului francez Paul Gottereau. Operele expuse aparţin unor renumiţi pictori şi scupltori români şi străini (Th. Aman, N. Grigorescu, Gh. Tăttărescu, O. Băncilă, {t. Luchian, I. Jalea, D. Paciurea). Un loc de seamă îl ocupă operele marelui maestru Constantin Brâncuşi (şapte scuplturi, printre care şi celebrul „Sărut”). Muzeul Olteniei din Craiova, înfiinţat în 1915, dispune de valoroase exponate în cele trei secţii ale sale (istorie, etnografie şi ştiinţele naturii).

Monumente şi statui

Monumentul 1877 de la Calafat, aminteşte de Războiul de Independenţă, de pe malul Dunării (de lângă Calafat), unde au fost trase primele salve de tun asupra Vidinului. Monumentul Cobuz de la Calafat, în cinstea eroilor Războiului de independenţă. Monumentul 1907 din Craiova, în Parcul Romanescu, în amintirea ţăranilor care s-au jerfit pentru o viaţă mai bună. Alte monumente şi statui: Statuia lui Tudor Vladimirescu din Craiova, în memoria conducătorului Revoluţiei de la 1821, Statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Craiova.
   
Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">