Judetul Olt

Localitati in judetul Olt

Bals
Corabia
Slatina
Vanatori

Informaţii generale

Aşezare

În partea de sud a României, de o parte şi de alta a cursului inferior al Oltului.

Vecini

La est: Judeţele Argeş şi Teleorman, la vest: Judeţul Dolj, la nord-vest: Judeţul Vâlcea, la sud: Dunărea şi Bulgaria.

Suprafaţa

5.498 km2 (respectiv 2,3% din teritoriul ţării).

Populaţie

517.000 locuitori.

Oraşe

Slatina, reşedinţă de judeţ, cu 87.000 locuitori, unul din cele mai vechi oraşe ale Ţării Româneşti, pe terasele ce domină Valea Oltului. Alte oraşe: Balş, Caracal, Corabia, Drăgăneşti Olt, Piatra Olt, Scorniceşti.

Relieful

Este format din câmpie şi podiş (dealuri nu prea înalte), înclinaţia ţinutului fiind de la nord la sud, altitudinile coborănd în pantă lină de la Vitomireşti către Dunăre, până la Corabia. În nord, până aproape de Slatina sunt ultimele prelungiri ale Piemontului Getic (Podişul Cotmeana, o zonă de dealuri), în centru, de la Slatina până la Dunăre, se întinde un fragment al Câmpiei Române (Câmpia Boianului, Caracalului, Burnasului) care se termină în sud cu Lunca Dunării.

Clima

Este determinată de poziţia geografică şi relief, fiind temperat continetală, influenţată de valurile de aer uscat din vest, ce se manifestă prin geruri aspre şi veri uscate, având aproape 200 de zile pe an fără îngheţ, vânturile neregulate fiind: Crivătul, (care iarna aduce viscol şi zapadă, primăvara ploaie şi vara secetă), Austrul (secetos), Baltăreţu, (ce aduce ploaie).

Cursurile de apă

Sunt reprezentate de colectorul general Dunărea (47 km în sud), în care ajunge Oltul (bătrânul Alutus), ce străbate judeţul la mijloc, de la nord la sud (160 km), primind ca afluenţi Olteţul, Tesluiul, Dârjovul, apoi la nord, Vedea, cu afluentul Plapcea, Călmaţuiul, Cotmeana, Mamul, Peşceana.

Obiective turistice

Rezervaţii şi monumente ale naturii

Rezervaţia de Dropii „Boianu“ de lângă localităţile Nicolae Titulescu, Văleni, Seaca, Pentru că în trecut dropiile constituiau un vânat deosebit de căutat şi apreciat, astăzi numărul lor este foarte redus, fiind necesară ocrotirea lor în rezervaţii. Principalul teritoriu (din România), populat de dropii, este Câmpia Boianului. Pădurea Topana, rezervaţie forestieră, lângă comuna Topana, unde arborii au dimensiuni impresionante. Pădurea Geaca de la Opătşani (la 48 km de Piteşti), rezervaţie forestieră în raza comunelor Poboru şi Spineni.

Vestigii istorice

Ruinele cetatii Sucidava din Celei - Corabia, străveche aşezare geto-dacică, pe vatra uneia aparţinând Culturii Coţofeni, (mileniul III î.Hr). Ulterior, aşezarea a devenit un important centru militar economic şi portuar roman, ajungând la stadiul de oraş în 250 d.Hr. A fost un important centru urban şi în perioada romano-bizantină. Vestigiile oraşului roman „Romula“ de la Reşca, (la nord de Caracal), pe vatra vechii aşezări getodacicie Malava, a fost ridicat la rang de „municipiu“ (pe vremea lui Adrian) şi de „colonia“ (în timpul lui Septimiu Sever). Astăzi se pot vedea ruinele clădirilor, templelor, termelor. Ruinele curţii domneşti din Caracal, fostă reşedinţă domnească în timpul domnitorilor Mihai Viteazul (sec. XVI), Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu. Alte vestigii istorice: Ruinele curţii domneşti de la Brâncoveni (sec. XVII - XVIII).

Edificii religioase

Mănăstirea Brâncoveni (la 15 km de Piatra Olt), ridicată în sec. XVI, are prima menţiune documentară între 1582 - 1583. A fost rezidită de Matei Basarab în 1640 şi reconstruită de Constantin Brâncoveanu în 1699. Pictura interioară a fost realizată în 1702. Mănăstirea Caluiu din Comuna Oboga, începută de boierii Craioveşti la 1516 şi terminată de fraţii Buzeşti în 1588. Turla bisericii reprezintă elementul dominant al edificiului. Reţin atenţia portretele ctitorilor, pictate pe pereţi. Monumentul a fost restaurat de mai multe ori, perzând din înfăţişarea originală. Mănăstirea Hotarani din Comuna Fărcaşele, ctitorie din 1588 a vornicului Mitrea, pictată în 1708, a devenit punct muzeistic. Alte edificii religioase: Mănăstirea Clocociov, construită de Mihai Viteazul în 1594, Mănăstirea Strehareţ, monument reprezentativ al arhitecturii din sec. XVII (1672), Biserica „Sf. Treime“ din Caracal, (1646).

Edificii culturale

Casa memorială „Iancu Jianu“ din Caracal, organizată în casa în care a trăit vestitul haiduc, prezintă diverse obiecte şi arme care înfăţişează aspecte din lupta sa împotriva exploatării boiereşti. Casa memorială „Nicolae Titulescu“ din localitatea ce-i poartă numele, expune diverse documente şi obiecte personale ale marelui om politic.
   
Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">